Hlavní menu:
Duben 2015

02.04.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ZELENÝ ČTVRTEK

Památka Poslední večeře Páně

arciděkanský kostel
Ranní mše svatá se nekoná.
18:00 MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE
PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Zeleného čtvrtku
asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě)
více ...

03.04.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové

VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Památka umučení Páně

arciděkanský kostel
Od 14:30 bude otevřen kostel.
16:30 KŘÍŽOVÁ CESTA bude vzhledem k počasí v arciděk. kostele!!!
18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Velkého pátku více ...

04.04.2015 [sobota], kategorie: Jednorázové

BÍLÁ SOBOTA

během dne

arciděkanský kostel
Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
Žádné bohoslužby se během dne nekonají !!!
19:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením z temných hodinek Bílé soboty

04.04.2015 [sobota], kategorie: Jednorázové

Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Bílá sobota večer)

arciděkanský kostel

Obřady začnou na prostranství před kostelem.
19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA (křest 13 katechumenů),
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

05.04.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Boží hod velikonoční

arciděk. kostel
8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ
10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi
18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana více ...

06.04.2015 [pondělí], kategorie: Jednorázové

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Pořad bohoslužeb: nebudou Laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
Mše sv. pouze v 9:00 a v 18:00 - kostel sv. Jana

08.04.2015 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

PhDr. Ivan Gabal: Kde jsme z hlediska vývoje od roku 1989? více ...

15.04.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Po delší (velikonoční) přestávce pokračujeme takto:
(150) 2S 15, 23 nn; 16 * Ž 119, 113-128 * Pž 16, 10-11 * J 18, 25 nn; 19, 1-22

21.04.2015 19:00 [úterý], kategorie: Mládež

Setkání rodičů dětí k prvnímu sv. přijímání

arciděkanský úřad
22.04.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Tentokrát na téma Svatý Bruno, svatý Romuald a umění samoty. Představíme dvě největší osobnosti západního poustevnictví a řády jimi založené - kartuziánský a kamaldulský. Opět se pokusíme najít pět praktických inspirací pro náš každodenní život.

29.04.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme s těmito texty:
(151) 2S 17 * Ž 119, 129-152 * Př 16, 12-13 * J 19, 23 nn

30.04.2015 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá na úvod vikariátní konference

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá dnes nebude.


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Žl 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |