Hlavní menu:
Květen 2015

02.05.2015 [sobota], kategorie: Jednorázové

Májové pobožnosti

V měsíci květnu bude vždy po večerní mši svaté májová pobožnost.

02.05.2015 14:00 [sobota], kategorie: Pouť

Mše svatá a svěcení pramene na Klokočce

lesní kaple na Klokočce u Bakova n.J.

Sloužit bude biskup Mons. Pavel Posád.

06.05.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: svatá Kateřina Sienská - učitelka papežů a králů

13.05.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(152) 2S 18; 19, 1-8 * Ž 119, 153 nn * Př 16, 14-15 * J 20

14.05.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

arciděkanský kostel

Ranní mše svatá nebude.
17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná

15.05.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná NOVÉNA k Duchu svatému

pátek 15.5. - sobota 23.5.2015

Dnes začíná devítidenní příprava na seslání Ducha svatého.

16.05.2015 18:00 [sobota], kategorie: Pouť

Poutní slavnost SV. JANA NEPOMUCKÉHO, kněze a mučedníka, patrona kostela

kostel sv. Jana Nepomuckého

18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ poutní, zpívaná
po mši sv. Litanie ke sv. Janu Nepomuckému

19.05.2015 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

Sborový dům Církve adventistů (Lávka) v Dukelské ul. 1443/ 31

ThDr. Martin CHADIMA, Th.D.: Skutečné důvody upálení mistra Jana Husa
více ...

20.05.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry: STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Tentokrát na téma: Ruský poutník a Ježíšova modlitba .

22.05.2015 16:00 [pátek], kategorie: Mládež

Beseda se spisovatelem Oldřichem Seluckým

arciděkanský úřad

Viz rubrika Aktuality - článek 9.5.

23.05.2015 [sobota], kategorie: Jednorázové

Vigilie (svatvečer) SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 1. NEŠPORY Seslání Ducha svatého
18:00 LUCENÁRIUM a MŠE SVATÁ s prodlouženou bohoslužbou slova a s OBNOVOU BIŘMOVACÍCH ZÁVAZKŮ

24.05.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Hod boží svatodušní

Mče svatá v 9:00 bude slavná.

27.05.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(153) 2S 19, 9 nn; 20, 1-13 * Ž 120 * Př 16, 16-17 * J 21

28.05.2015 09:30 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO VELEKNĚZE

arciděkanský kostel

9:30 Mše svatá na úvod vikariátní konference
Ranní mše svatá dnes nebude.

29.05.2015 17:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Mše svatá mimořádně

arciděkanský kostel

Kvůli Noci kostelů je dnes večerní mše svatá již v 17:00.

29.05.2015 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

NOC KOSTELŮ 2015 v Mladé Boleslavi

kostel sv. Havla, arciděkanský kostel, kostel sv. Jana Nepom. a další objekty

Program Noci kostelů běží od 18 do 24 hod.
V 18:00 se bude konat Ekumenická bohoslužba - v kostele sv. Havla (u kruhového objezdu).
Celý program najdete v sekci Aktuality - 11.5.

31.05.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pravidelný pořad bohoslužeb, mše svatá v 9:00 slavná.
Ve 14:00 bude poutní mše svatá v kostele Nejsv. Trojice ve Všeborsku. Je to osada poblíž vesnice Obrubce směrem na Jičín.


Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit. (Dan 3,17)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |