Hlavní menu:
červen 2015

03.06.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

V tomto školním roce naposled. Téma: Sv. Jan od Kříže a dobrodružství vnitřního života .

04.06.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost Těla a Krve Páně se překládá na neděli 7.6.

04.06.2015 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Prof. PhDr. Petr ČORNEJ, DrSc.: Jan Hus: otázky a otazníky více ...

07.06.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží tělo

Platí tento pozměněný pořad bohoslužeb - vše arciděkanský kostel:
MŠE SV. pouze v 9:00 a v 18:00
8:30 RANNÍ CHVÁLY
9:00 Slavná MŠE SVATÁ ke cti Těla a krve Páně
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD (se ČTYŘMI OLTÁŘI) na Staroměstské náměstí, do kostela sv. Jana, do parku sv. Havla, ADORACE, TE DEUM a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v kostele sv. Havla
Dopolední mše sv. v 10:30 dnes odpadá !!!

10.06.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Skončili jsme evangelia, začínají Skutky apoštolů - volné pokračování (Lukášova) evangelia. Ve Starém zákoně zůstáváme stále v příbězích Davida a jeho následníků.
(154) 2S 20, 14 nn; 21; 22, 1-20 * Ž 121 * Př 16, 18 * Sk 1

12.06.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE - arciděkanský kostel
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná - arciděkanský kostel
POBOŽNOST k Nejsv. srdci a SVÁT. POŽEHNÁNÍ

13.06.2015 10:00 [sobota], kategorie: Mládež

Svátost smíření (zpověď)

arciděkanský kostel

Určeno pro děti k prvnímu sv. přijímání, jejich rodiče a další doprovázející.

14.06.2015 10:30 [neděle], kategorie: Mládež

První svaté přijímání dětí

arciděkanský kostel
18.06.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

NOVÉNA - modlitby za novokněze

čtvrtek 18.6. - sobota 27.6.2015

Denně po mši svaté se budeme modlit za našeho nového kněze.

19.06.2015 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

arciděkanský kostel

Při večerní mši svaté v 18:00 udělí svátost biřmování Mons. Jan BAXANT, diecézní biskup.

20.06.2015 18:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Společná mše svatá s německými hosty

kostel sv. Jana Nepomuckého

Hosté z partnerského města města Dieburg se též aktivně připojí k této mši svaté svou hudbou.

23.06.2015 19:00 [úterý], kategorie: Koncert

Varhanní koncert

arciděkanský kostel

Vystoupí Ondřej Valenta při příležitosti absolutoria na Pražské konzervatoři.
Vstupné dobrovolné.

24.06.2015 18:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

arciděkanský kostel

18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ
po skončení: 2. nešpory slavnosti sv. Jana

27.06.2015 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Kněžské svěcení

katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

Vysvěcen na kněze bude též náš jáhen ctp. Mgr. Štěpán SMOLEN.
Na svěcení bude vypraven z Ml. Boleslavi autobus.
Odjezd z Komenského nám. v 8:00 hod.

29.06.2015 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ zpívaná


Biblický citát na dnešní den
Hospodin je se mnou jako silný bojovník. (Jer 20,11)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |