Hlavní menu:
Prosinec 2015

02.12.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Nekonečný seriál má 162. pokračování. Čtenáři, čtěte.
(162) 1Kr 8 * Ž 129 * Př 17, 1 * Sk 7, 51 nn; 8, 1-13

03.12.2015 19:15 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Rozjímání nad filmem

fara (arciděkanský úřad)

MISIE (The Mission), režie Roland Joffé, hrají Robert De Niro, Jeremy Irons, Velká Británie, 1986, 125 min. ---
Slavné drama z jezuitských misií v paraguayských pralesích proslavené nádhernou kamerou a hudbou a zařazené též na vatikánský seznam významných filmů více ...

05.12.2015 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Adventní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Duchovní obnovu povedou otcové saletini P. Henryk Kuman a P. Jan Jucha.
8:00 rorátní mše svatá - sv. Jan Nep. více ...

05.12.2015 16:30 [sobota], kategorie: Mládež

Návštěva sv. Mikuláše

kostel sv. Jana Nepomuckého
06.12.2015 15:00 [neděle], kategorie: Pouť

Poutní mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše
08.12.2015 [úterý], kategorie: Jednorázové

Slavnost P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

7:30 ranní mše svatá - kostel sv. Jana
18:00 večerní mše svatá slavná- arciděk. kostel
po skončení: 2. nešpory slavnosti P. Marie

09.12.2015 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad
12.12.2015 08:00 [sobota]

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
16.12.2015 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Poslední v tomto roce:
(163) 1Kr 9+10 * Ž 130 * Př 17, 2-3 * Sk 8, 14 nn

18.12.2015 18:00 [pátek], kategorie: Koncert

Vánoční koncert

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Účinkují učitelé a žáci ZUŠ Mladá Boleslav.

19.12.2015 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Rorátní mše svatá

kostel sv. Jana Nepomuckého
19.12.2015 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Zkouška pro zpěváky na mši svatou 25.12.

kůr arciděkanského kostela

Krátká informativní zkouška.

20.12.2015 [neděle], kategorie: Mládež

Betlémské světlo

arciděkanský kostel

Skauti/nosiči světla přinesou světlo do kostela.
Světlo bude k dispozici od 8:30 do 11:30 hod.

22.12.2015 14:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Příprava kostelů a stavba betlémů

arciděkanský kostel

Začneme v arciděkanském kostele. Za každou pomoc upřímné díky.

24.12.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Štědrý den

Vigilie (svatvečer) NAROZENÍ PÁNĚ

Dopoledne se bohoslužby nekonají.
Arciděkanský kostel - bude již otevřen od 13 hod.:
15:30 1. NEŠPORY (večerní chvály) slavnosti Narození Páně s žehnáním betléma
16:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ (1. vánoční)
Účinkuje schola mládeže.

Kaple ve Vinci u Ml. Boleslavi:
21:00 VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ

25.12.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Boží hod vánoční

(Již od 23:45 se budou zpívat KOLEDY.)
0:00 MŠE V NOCI o Narození Páně půlnoční slavná - arciděkanský kostel
---------------------------------------
9:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) arciděkanský kostel
10:00 HLAVNÍ MŠE ve dne slavná - arciděkanský kostel - se zpěvem tradiční Rybovy vánoční mše
Arciděkanský kostel bude též otevřen odpoledne od 13 do 17 hod.
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana
více ...

26.12.2015 [sobota], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

Dopoledne bude jediná mše svatá.

9:00 DOPOLEDNÍ MŠE SV. arciděkanský kostel
Arciděkanský kostel bude též otevřen odpoledne od 13 do 17 hod.
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana

27.12.2015 [neděle], kategorie: Jednorázové

Svátek SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

arciděkanský kostel

Při obou dopoledních bohoslužbách proběhne též obnova manželských slibů.

31.12.2015 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Novoroční vigilie MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Sv. Silvestra

Ranní mše svatá se nekoná.
Arciděkanský kostel:
15:30 1.NEŠPORY slavnosti Matky Boží, P. Marie
Děkovná bohoslužba na ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU
16:00 MŠE SVATÁ slavná a TE DEUM
více ...

31.12.2015 23:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Mimořádná eucharistická adorace

kostel sv. Jana Nepomuckého

Možnost strávit poslední hodinu roku tichou modlitbou před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Adorace bude ukončena požehnáním.


Biblický citát na dnešní den
Pojď a podívej se! (Jan 1,46)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |