Hlavní menu:
Duben 2017

01.04.2017 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Úklid kostela

arciděkanský kostel
05.04.2017 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Vrátíme se ještě k textu proroka plánovanému minule:
(189) 1Pa 5, 18 nn; 6 * Př 18, 20-21 * Iz 7 * Sk 26

05.04.2017 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Prof. Mgr. Martin C. PUTNA, Dr.: Od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi
více ...

06.04.2017 19:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

arciděkanský kostel

Dialog hudby
Zazní varhany a saxofon.

06.04.2017 19:15 [čtvrtek] - 06.04.2017 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové
FILM: Pochyby

FILM: Pochyby

fara v 19:15

Pochyby (Doubt, USA 2008. r. John Patrick Shanley, anglicky s českými titulky)

Píše se rok 1964. Charismatický kněz Flynn (Philip Seymour Hoffman) se pokouší alespoň trochu uvolnit přísná pravidla církevní školy svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodržování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius Beauvierová (Meryl Streepová), tamní přísná a tvrdá ředitelka. Komunitou zmítají prudké politické změny, na školu byl přijat první černošský student Donald Miller. Když se ale mladá a naivní sestra James (Amy Adams) podělí se sestrou Aloysius o své obavy, že otec Flynn věnuje Donaldovi až příliš osobní péči, pustí se ředitelka do odhodlaného boje, jehož výsledkem by mělo být odhalení pravdy a vykázání kněze ze školy. Aniž by kromě své morální jistoty měla jediný důkaz, rozhodne se, že s ním poměří sílu svého přesvědčení v osobním souboji. více ...

07.04.2017 17:15 [pátek], kategorie: Jednorázové

Křížová cesta se scholou

kostel sv. Jana Nepomuckého, výjimečně!!!

Zpívá chrámová schola.
Důvodem přesunu k sv. Janu je následná bohoslužba s pomazáním nemocných.

07.04.2017 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Večerní mše sv. s pomazáním nemocných

kostel sv. Jana Nepomuckého, výjimečně!!!

Výjimečně: kostel sv. Jana!!!
Po mši svaté: adorace k Nejsv. srdci a svátostné požehnání

08.04.2017 [sobota], kategorie: Jednorázové

Postní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Obnovu povede Mons. Pavel Dokládal z Koclířova. Nosné téma bude 100. výročí fatimských zjevení.
Program - viz rubrika Aktuality.

09.04.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Začátek Svatého týdne

8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
(Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.)
více ...

10.04.2017 18:45 [pondělí]

Zkouška chrámové scholy - generálka

kůr arciděkanského kostela

Zkouška začne na kůru, pokračování na faře.

12.04.2017 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma DOBRODRUŽNÁ DOGMATA

arciděkanský úřad

Naposledy o Panně Marii – se zvláštním zaměřením na otázku mariánských zjevení.

13.04.2017 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ZELENÝ ČTVRTEK

Památka Poslední večeře Páně

Ranní mše svatá se nekoná.
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 MŠE SVATÁ
arciděkanský kostel:
18:00 MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE
PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Zeleného čtvrtku
asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě) více ...

14.04.2017 [pátek], kategorie: Jednorázové

VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Památka umučení Páně

9:00 KŘÍŽOVÁ CESTA - arciděkanský kostel
Od 14:30 bude opět otevřen kostel.
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 OBŘADY
arciděkanský kostel:
18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Velkého pátku více ...

15.04.2017 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

BÍLÁ SOBOTA během dne

arciděkanský kostel:
Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
Žádné bohoslužby se během dne nekonají !!!
18:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením z temných hodinek Bílé soboty
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 18:00 OBŘADY VEL. VIGILIE A MŠE SVATÁ

15.04.2017 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Bílá sobota večer)

arciděkanský kostel:
Obřady začnou na prostranství před kostelem.
19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

16.04.2017 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Boží hod velikonoční

arciděkanský kostel:
8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ
10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi začne se zpožděním
Bezno, kostel sv. Petra a Pavla: 14:00 MŠE SVATÁ
Březno u Ml. Boleslavi, kostel sv. Václava: 15:00 MŠE SVATÁ
18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana více ...

17.04.2017 [pondělí], kategorie: Jednorázové

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Pořad bohoslužeb: nebudou laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
Mše sv. pouze v 9:00 (arciděkanský kostel) a v 18:00 (kostel sv. Jana)

19.04.2017 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Vzhledem k pouhému popisu rodokmenů v Kronikách se budeme více věnovat Izaijášovi a Skutkům.
(190) 1Pa 7+8 * Př 18, 22 * Iz 8+9 * Sk 27, 1-20

26.04.2017 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma DOBRODRUŽNÁ DOGMATA

arciděkanský úřad
30.04.2017 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
Pane, co mám dělat? (Sk 22,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |