Hlavní menu:
Březen 2018

06.03.2018 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Prof. RNDr. Pavel CEJNAR, DrSc.: Kvantová fyzika – od údivu k aplikacím více ...

07.03.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XI.

11.03.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

IV. NEDĚLE POSTNÍ - Lætare

Mše sv. v 9:00 zpívaná s chrámovou scholou.

17.03.2018 08:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Postní duchovní obnova

kostel sv. Jana Nepomuckého/ arciděkanský úřad

Obnovu povede P. Marek Miškovský z Benátek nad Jizerou.
Program začíná mší svatou v 8:00. Viz sekce Aktuality, příspěvek z 6.3.

19.03.2018 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE

kostel sv. Jana Nepomuckého

17:00 Modlitba SV. RŮŽENCE
17:30 2. NEŠPORY (Večerní chvály)
18:00 VEČERNÍ MŠE SVATÁ slavná
Zpívaná liturgie se scholou a lidovým zpěvem

21.03.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XII.

24.03.2018 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Úklid kostela

arciděkanský kostel
25.03.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE, začátek Svatého týdne

Začíná letní čas!!!

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ se letos přesouvá na 9.4.
8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
(Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.)
více ...

26.03.2018 18:45 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Generální zkouška chrámové scholy

kůr arciděkanského kostela

Zkouška začne na kůru, pokračování bude na faře.

27.03.2018 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

MUDr. Radkin HONZÁK: Smích a humor v životě i v medicíně
Jde o odloženou přenášku z 15.2.20018.
více ...

28.03.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Pokračujeme ve 2. knize kronik, v Izaiášovi, v listu Římanům:
(204) 2Pa 8, 11 nn; 9+10 * Iz 43, 14 nn; 44; 45, 1-8 * Př 19, 26 * Ř 8, 9-23

29.03.2018 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ZELENÝ ČTVRTEK

Památka Poslední večeře Páně

Ranní mše svatá se nekoná.
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 MŠE SVATÁ
arciděkanský kostel:
18:00 MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE
PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Zeleného čtvrtku
asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě) více ...

30.03.2018 [pátek], kategorie: Jednorázové

VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Památka umučení Páně

9:00 KŘÍŽOVÁ CESTA - arciděkanský kostel
Od 14:30 bude opět otevřen kostel.
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 OBŘADY
arciděkanský kostel:
18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z temných hodinek Velkého pátku více ...

31.03.2018 [sobota], kategorie: Jednorázové

BÍLÁ SOBOTA během dne

arciděkanský kostel:
Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
Žádné bohoslužby se během dne nekonají !!!
18:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením z temných hodinek Bílé soboty
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 18:00 OBŘADY VEL. VIGILIE A MŠE SVATÁ

31.03.2018 11:00 [sobota], kategorie: Biblická hodinka

Nácvik katechumenů na křest

arciděkanský kostel
31.03.2018 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Bílá sobota večer)

arciděkanský kostel:
Obřady začnou na prostranství před kostelem.
19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...


Biblický citát na dnešní den
Co mi může udělat člověk? (Žl 56,12)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |