Hlavní menu:
Duben 2018

01.04.2018 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Boží hod velikonoční

arciděkanský kostel:
8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ
10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi začne se zpožděním
Chotětov, kostel sv Prokopa: 14:00 MŠE SVATÁ
Březno u Ml. Boleslavi, kostel sv. Václava: 15:00 MŠE SVATÁ
18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana více ...

01.04.2018 18:00 [neděle], kategorie: Koncert

Velikonoční koncert

Bezno, kostel sv. Petra a Pavla

Velikonoční koncert Českého symfonického orchestru, komorní obsazení.

02.04.2018 [pondělí], kategorie: Jednorázové

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Pořad bohoslužeb: nebudou laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
Mše sv. pouze v 9:00 (arciděkanský kostel) a v 18:00 (kostel sv. Jana)

04.04.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XIII.

09.04.2018 18:00 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

kostel sv. Jana Nepomuckého

Toto je přesunutá slavnost z 25.3.
18:00 MŠE SVATÁ zpívaná se scholou
po skončení: 2. NEŠPORY ze slavnosti Zvěstování

10.04.2018 19:00 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Schůzka rodičů před 1. svatým přijímáním

arciděkanský úřad
11.04.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Zde je nálož čtení na doma. Přijďme a rozjímejme.
(205) 2Pa 11+12+13 * Iz 45, 9 nn; 46+47; 48, 1-11 * Př 19, 27 nn * Ř 8, 24 nn

12.04.2018 19:00 [čtvrtek], kategorie: Křesťanská akademie

přednáška České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Daniel RAUS: Biblická poezie
více ...

12.04.2018 19:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Duchovní varhanní konncert

arciděkanský kostel

Vystoupí zde Daniela Valtová Kosinová (varhany), Jarmila Kosinová (mezzosoprán) a Jan Potměšil (recitace). více ...

13.04.2018 18:45 [pátek], kategorie: Mateřské centrum

Schůzka rodičů před biřmováním

arciděkanský úřad

Schůzka není nutná pro rodiče 50-letých a starších biřmovanců;-)

18.04.2018 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Přednáška na téma Dějiny křesťanství - XIII.- 2. část

20.04.2018 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Adorace s modlitbou pro biřmovance

kostel sv. Jana Nepomuckého

Adorace s modlitbou o vylití Ducha sv. na biřmovance

21.04.2018 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Nácvik slavnosti pro ministranty a biřmovance

arciděkanský kostel

Nácvik pro ministranty začne už v 9:15.
V 10:00 začne nácvik celé slavnosti.
Po celém nácviku proběhne ještě úklid kostela.

22.04.2018 10:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

arciděkanský kostel

Bude jediná dopolední mše svatá.
V 10:00 bude při mši svaté udělovat svátost biřmování diecézní biskup Mons. Jan Baxant.

25.04.2018 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(206) 2Pa 14+15+16 * Iz 48, 12 nn; 49+50 * Př 20, 1 * Ř 9, 1-24

29.04.2018 10:30 [neděle], kategorie: Mateřské centrum

Stužkování dětí

arciděkanský kostel

Při dopolední mši sv. v 10:30 proběhne stužkování dětí, které přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

29.04.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Začínají opět letní mše sv. ve Vinci každou poslední neděli v měsíci.


Biblický citát na dnešní den
Ježíš je světlo. / Jesus is the light. Jn 8:12 (Jan 8,12 )
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |