Hlavní menu:
Duben 2019

03.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

(219) Ezd 5+6 * Jr 12+13; 14, 1-10 * Př 20, 26-27 * 1K 3, 5 nn

09.04.2019 17:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie

Film a přednáška - akce České křesťanské akademie

sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

17:00 v rámci festivalu Jeden svět: Bez viditelných příznaků – film o konfliktu na Ukrajině
A následně od 18:00: Zdeněk CHALOUPKA: Zapomenutá válka na východní Ukrajině
více ...

09.04.2019 19:00 [úterý], kategorie: Mateřské centrum

Setkání rodičů, jejichž děti půjdou k prvnímu svatému přijímání,

arciděkanský úřad
10.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma KNÍŽKOU KE KRISTU

arciděkanský úřad

Téma: Jan Zahradníček.

11.04.2019 19:00 [čtvrtek], kategorie: Koncert

Koncert duchovní hudby

arciděkanský kostel

Zasněné tóny trubky a varhan
Vystoupí umělci M. Kejmar (trubka) a J. Kšica (varhany).

12.04.2019 18:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Svátost pomazání nemocných

arciděkanský kostel

Svátost pomazání nemocných bude udělena při večerní mši svaté všem předem přihlášeným. Příslušný formulář je v kostelích k dispozici.

13.04.2019 09:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Úklid kostelů

sraz na faře ev. arciděkanský kostel
14.04.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Začátek Svatého týdne

8:15 RANNÍ CHVÁLY (Laudy) - kostel sv. Jana Nepomuckého
8:45 - začátek u sv. Jana Nep., pak průvod do arciděkanského kostela
PAMÁTKA VJEZDU DO JERUZALÉMA:
SVĚCENÍ RATOLESTÍ, PRŮVOD a MŠE SV. S PAŠIJEMI
(Řeckokatolická liturgie začne se zpožděním.)
více ...

15.04.2019 18:45 [pondělí], kategorie: Jednorázové

Generální zkouška chrámové scholy

kůr arciděkanského kostela
16.04.2019 18:00 [úterý], kategorie: Jednorázové

Setkání katechumenů

arciděkanský úřad
17.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Bibličtí badatelé pokračují:
(220) Ezd 7; 8, 1-20 * Jr 14, 11 nn; 15; 16, 1-15 * Př 20, 28 nn * 1K 4

18.04.2019 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

ZELENÝ ČTVRTEK

Památka Poslední večeře Páně

Ranní mše svatá se nekoná.
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 MŠE SVATÁ
arciděkanský kostel:
18:00 MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE a OBŘAD MYTÍ NOHOU
PRŮVOD: PŘENESENÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z Temných ho:00dinek Zeleného čtvrtku
asi do 22:00 ADORACE (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě)
Následuje též modlitební setkání mládeže, které trvá do 9:00 ráno, viz Ohlášky. více ...

19.04.2019 [pátek], kategorie: Jednorázové

VELKÝ PÁTEK (den přísného postu)

Památka umučení Páně

9:00 KŘÍŽOVÁ CESTA - arciděkanský kostel
10:00 OBŘADY PRO KATECHUMENY
Od 14:30 bude opět otevřen kostel.
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 17:00 OBŘADY
arciděkanský kostel:
18:00 OBŘADY NA PAMÁTKU UMUČENÍ PÁNĚ: BOHOSLUŽBA SLOVA S PAŠIJEMI, PŘÍMLUVY, UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE a SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
po skončení: KOMPLETÁŘ se čtením z Temných hodinek Velkého pátku více ...

20.04.2019 [sobota], kategorie: Jednorázové

BÍLÁ SOBOTA během dne

arciděkanský kostel:
Od 9:00 do skončení nešpor (asi 18:30) je otevřen Boží hrob, věřící mají příležitost k uctění.
Žádné bohoslužby se během dne nekonají !!!
18:00 NEŠPORY (Večerní chvály) se čtením z Temných hodinek Bílé soboty
Plazy, kostel sv. Šimona a Judy: 18:00 OBŘADY VEL. VIGILIE A MŠE SVATÁ

20.04.2019 19:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Noční vigilie ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (Bílá sobota večer)

arciděkanský kostel:
Obřady začnou na prostranství před kostelem.
19:00 OBŘADY ŽEHNÁNÍ OHNĚ, PŘÍPRAVA VELIKONOČNÍ SVÍCE a PRŮVOD do kostela, VELIKONOČNÍ CHVALOZPĚV, BOHOSLUŽBA SLOVA a KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA,
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA (Mše svatá) více ...

21.04.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Boží hod velikonoční

arciděkanský kostel:
8:30 RANNÍ CHVÁLY (Laudy)
9:00 MŠE SVATÁ slavná SE SVĚCENÍM POKRMŮ
10:45 MŠE SVATÁ pro rodiny s dětmi začne se zpožděním
Bezno, kostel sv. Petra a Pavla: 14:00 MŠE SVATÁ
Březno u Ml. Boleslavi, kostel sv. Václava: 15:00 MŠE SVATÁ
18:00 MŠE SVATÁ večerní - kostel sv. Jana více ...

21.04.2019 19:00 [neděle], kategorie: Koncert

Velikonoční koncert

Bezno, kostel sv. Petra a Pavla

Hraje Český symfonický orchestr v komorním obsazení.
Vstupné bude použito na opravu tamní kapličky.

22.04.2019 [pondělí], kategorie: Jednorázové

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Pořad bohoslužeb: nebudou laudy v 8:30 ani mše sv. v 10:30 !
Mše sv. pouze v 9:00 (arciděkanský kostel) a v 18:00 (arciděkanský kostel)

24.04.2019 19:00 [středa], kategorie: Jednorázové

Setkání nad životem z víry na téma STEZKY KE SVATOSTI

arciděkanský úřad

Téma: J. R. R. Tolkien

28.04.2019 [neděle], kategorie: Jednorázové

II. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Božího milosrdenství)

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 9 hod. zazpívá Christophorus Kinderchor (dětský sbor) z německého Altensteigu.

28.04.2019 10:30 [neděle], kategorie: Jednorázové

Stužkování dětí

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 proběhne Stužkování dětí, které letos přistoupí k prvnímu sv. přijímání.

28.04.2019 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Biblický citát na dnešní den
Hospodin vidí do srdce. (1S 16,7)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |