Hlavní menu:


Jáhenské svěcení v Mladé Boleslavi

Jáhenské svěcení v Mladé Boleslavi
15.09.2018 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové
arciděkanský kostel

V 10:00 mše svatá, při níž diecézní biskup Mons. Jan Baxant posvětí za jáhna Ing. Václava Nováka, mladoboleslavského rodáka. Modleme se za něj a za nová povolání ke kněžství.

Václav Novák se narodil v Mladé Boleslavi v srpnu 1983 jako páté dítě do věřící rodiny. V zdejším děkanském kostele postupně přijal iniciační svátosti, v září 1983 zde byl pokřtěn jako první dítě křtěné nově příchozím P. Václavem Hlouchem, svátost eucharistie přijal v červnu 1990 a biřmování v říjnu 1996. Od útlého dětství ministruje. Především skrze přátelství s Pavlem Machem (zdejším rodákem a tehdy bohoslovcem na civilní službě v této farnosti) a Danielou Nešporovou (tehdy vedoucí Diecézního centra pro mládež) se v době dospívání začíná aktivně zapojovat do farního dění a života mládeže na diecézní úrovni.

Po maturitě na Gymnáziu Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi zahájil v roce 2002 studium na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde na Fakultě elektrotechnické získává v roce 2009 titul inženýr v oboru výpočetní technika. Během studia absolvoval několik praktikantských pobytů ve Škoda Auto, a.s. na oddělení IT služeb. V letech 2006 – 2010 působil ve zdejší farnosti jako pastorační asistent, posléze do roku 2012 ve farnosti Mnichovo Hradiště. V letech 2007 – 2009 vyučoval výpočetní techniku na SŠP HERMÉS MB s.r.o. Své profesi se věnoval po tři a půl roku na Biskupství litoměřickém jako IT administrátor, kde se podílel na celkové rekonstrukci telekomunikačních sítí a technického vybavení úřadu diecézní kurie.

Po delší době rozlišování povolání nastoupil v září 2012 do Teologického konviktu v Olomouci, o rok později do Arcibiskupského semináře UK a zahájil studium na Katolické teologické fakultě UK, kde absolvoval základní teologické studium a v září 2018 získal titul magistr. I během teologických studií se věnoval odborné pomoci několika farnostem v oblasti IT, ekonomiky a v bezpečnostní problematice a po dva roky byl zaměstnán v Arcibiskupském semináři jako hospodář, řidič a tři roky spravoval místní počítačovou síť.

Mezi kandidáty jáhenství a kněžství jej otec biskup přijal v březnu 2016 v Litoměřicích a službu lektora a akolyty mu udělil v srpnu 2016 v Bělé pod Bezdězem.

Ke stažení: Pozvánka, 493 kB


Biblický citát na dnešní den
Varujte se, abyste nikým nepohrdali. (Mt 18,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |