Hlavní menu:
Jednorázové

 
29.04.2018 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

Začínají opět letní mše sv. ve Vinci každou poslední neděli v měsíci.

22.04.2018 10:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

arciděkanský kostel

Bude jediná dopolední mše svatá.
V 10:00 bude při mši svaté udělovat svátost biřmování diecézní biskup Mons. Jan Baxant.

21.04.2018 10:00 [sobota], kategorie: Jednorázové

Nácvik slavnosti pro ministranty a biřmovance

arciděkanský kostel

Nácvik pro ministranty začne už v 9:15.
V 10:00 začne nácvik celé slavnosti.
Po celém nácviku proběhne ještě úklid kostela.

20.04.2018 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Adorace s modlitbou pro biřmovance

kostel sv. Jana Nepomuckého

Adorace s modlitbou o vylití Ducha sv. na biřmovance


Biblický citát na dnešní den
Já žiji z Otce. (Jan 6,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |