Hlavní menu:
Pravidelné

 
Pondělí

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Úterý

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana Nepomuckého
Úterý

Setkání maminek s dětmi

9:30, Mateřské centrum, Zalužanská 1371
Středa

Ranní modlitba

7:00, arciděkanský kostel

Společenství středoškoláků zve zájemce zvláště z řad mladých. Půlhodina s breviářem, zpěvem a duchovní četbou. Následuje společná snídaně na faře.

Středa

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Pátek

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc adorace k Nejsv. Srdci Ježíšovu a požehnání.

Sobota

Večerní mše sv. s nedělní platností

18:00, kostel sv. Jana Nepomuckého
Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel
Neděle

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Neděle
Adorace

Adorace

po večerní mši sv. (cca v 19h), kostel sv. Jana Nepomuckého

Hodina ticha, zpěvu a společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním.
Po skončení adorace se ještě koná setkání mládeže na faře. Jsou zváni zejména vysokoškoláci a mladí pracující.


Biblický citát na dnešní den
Bůh mě povolal. (Iz 49,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |