Hlavní menu:
Pravidelné

 
Pondělí

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Pondělí

Zkouška chrámové scholy

18:45, arciděkanský úřad
Úterý

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana Nepomuckého
Úterý

Výuka náboženství

úterý 17:30, fara

1. a 2. třída ZŠ a ev. další (vyučuje Mgr. Olga Valachová)

Středa

Výuka náboženství

středa 16:00, fara

MŠ, 1. a 2. třída ZŠ (vyučuje Mgr. Magda Nešlehová)
3. třída ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání (vyučuje P. Ing. Mgr. Pavol Poláček)
4.a 5. třída ZŠ (vyučuje P. Mgr. Štěpán Smolen)

Středa

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Ve středu 16.10. je večerní mše sv. výjimečně u sv. Havla.

Čtvrtek

Ranní mše svatá

7:30, kostel sv. Jana Nepomuckého
Čtvrtek

Výuka náboženství

čtvrtek, fara

15:30 3. třída ZŠ a příprava k 1. sv. přijímání (P. Mgr. Pavol Poláček)
15:30 0., 1. a 2. třída ZŠ (vyučuje p. Bahenská)
Dne 24.10. nebude následující:
15:30 6. a 7. třída ZŠ (vyučuje P. Mgr. Štěpán Smolen)
16:30 8. a 9. třída ZŠ (vyučuje P. Mgr. Štěpán Smolen)

Pátek

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel

Pokud je 1. pátek v měsíci:
navíc adorace k Nejsv. Srdci Ježíšovu a požehnání.

Pátek

Společenství středoškolské mládeže

18:45, fara

Vhodné od 9. třídy ZŠ. Začínáme mší svatou v 18h. Od 18:45 se scházíme na faře ke společnému jídlu, k modlitbě a hovorům o víře a o všem, co nás zajímá.

Sobota

Večerní mše sv. s nedělní platností

18:00, kostel sv. Jana Nepomuckého
Neděle

Ranní chvály - laudy

8:30, arciděkanský kostel
Neděle

Hlavní mše sv. farní

9:00, arciděkanský kostel
Neděle

Mše sv. pro rodiny s dětmi

10:30, arciděkanský kostel

Již od 9:30 se na faře setkává rytmická schola na nácvik hudby (mimo prázdnin).

Neděle

Večerní mše sv.

18:00, arciděkanský kostel
Neděle

Adorace a setkání na faře

po večerní mši sv. (cca v 19h)

Hodina ticha, zpěvu a společného rozjímání před eucharistickým Pánem zakončená svátostným požehnáním.
Po skončení adorace se ještě koná setkání mládeže na faře. Jsou zváni zejména vysokoškoláci a mladí pracující.


Biblický citát na dnešní den
Tvůj zákon je v mém nitru. (Žl 40,9 )
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |