Hlavní menu:


Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

23.11.2008 09:00 [neděle], kategorie: Jednorázové
arciděkanský kostel

MŠE SVATÉ v 9:00, 10:30 a 18:00 (vše: arciděkanský kostel)

9:00 MŠE SVATÁ a TE DEUM na poděkování za nového biskupa
ADORACE a SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
Slavná liturgie se zpěvem chrámové scholy a lidu:
Deus in adiutorium (anonym), VELEHRADSKÉ ORDINARIUM (K. Macek),
Sláva Boží (L. v. Beethoven), Sluší se vždy chváliti (upr. B. Korejs),
Te Deum (Bože, tebe chválíme – ambroziánský chvalozpěv)


Biblický citát na dnešní den
Bůh nosí naše břemena. (Ž 68,20)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |