Hlavní menu:


Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.12.2012 [úterý], kategorie: Jednorázové
Hod Boží vánoční

při mši sv. v noci
Zpívá chrámová schola.
Jakub J. RYBA: Druhá mše vánoční "Pane náš" (části Kyrie – Gloria – Graduale – Sanctus – Dona

při mši sv. v 10:00
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Boleslav, sólisté, chrámová schola a orchestr.
Jakub Jan Ryba: ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE “Hej mistře“ (Kyrie – Gloria - Graduale – Credo – Offertorium – Sanctus/ Benedictus – Agnus Dei - Závěr)
sbormistr - Marek Mueller; varhany – Ondřej Valenta; sólisté – Lenka Václavíková, Tereza Moravcová, Jiří Bartoš, Marek Pavlíček


Biblický citát na dnešní den
Bůh nosí naše břemena. (Ž 68,20)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |