Hlavní menu:


Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25.12.2015 [pátek], kategorie: Jednorázové
Boží hod vánoční

Při mši sv. v 10:00:
Účinkují členové sboru Boleslav, sólisté, chrámová schola, členové Komorního orchestru v Ml. Boleslavi a další ochotní hudebníci.
Jakub Jan Ryba: ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE “Hej mistře“ (Kyrie – Gloria - Graduale – Credo – Offertorium – Sanctus/ Benedictus – Agnus Dei - Závěr)
Sbormistr – Marek Mueller; varhany – Ondřej Valenta; sólisté – Eliška Josifová, Zuzana Obernauerová, Jiří Bartoš, Marek Pavlíček


Biblický citát na dnešní den
Bůh nosí naše břemena. (Ž 68,20)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |