Hlavní menu:


Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

28.09.2015 [pondělí], kategorie: Jednorázové
arciděkanský úřad

Při mši svaté v 18:00:
Lidový zpěv
Zpěv chrámové scholy
ORDINARIUM GLAGOLSKÉ MŠE: Hospodi pomiluj - Slava ve vyšnich Bohu - Věruju v jedinoho Boha - Svjat - Jahenče Božij
SVATÝ VÁCLAVE (anonym, barokní úprava z r. 1624)
Svatovojtěšský chorál: Hospodine, pomiluj ny


Biblický citát na dnešní den
Toto je moje tělo. (1 Kor 11,24)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |