Hlavní menu:


přednáška České křesťanské akademie

10.11.2015 19:00 [úterý], kategorie: Křesťanská akademie
sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Štěpán Smolen je zdejší římskokatolický kněz, absolvent religionistiky (FF UK, Praha) a teologie (KTF UK, Praha). Dva semestry studoval filosofii v belgické Lovani. Příležitostně překládá beletrii a odbornou literaturu, a pokud je přinucen, občas něco někam i píše.
Člověk je tvor výjimečný touhou – přeje si víc, než svět může dát. V čem je tohle lidské toužení po nekonečnu zvláštní? Jakým způsobem se s touto zkušeností vyrovnávala epocha romantismu a jakým se s ní vyrovnáváme dnes? Proč jedni křesťané tuto touhu chválí, proč před ní jiní varují? A co to je křesťanský romantismus?


Biblický citát na dnešní den
Bůh nosí naše břemena. (Ž 68,20)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |