Hlavní menu:


přednáška České křesťanské akademie

23.05.2018 19:00 [středa], kategorie: Křesťanská akademie
sbor Českobratrské církve evangelické v Husově ulici 199/15

Abychom věřili v Ježíše Krista, vtěleného Božího Syna, našeho Pána a Spasitele, nepotřebujeme Turínské plátno. Přesto je užitečné podrobněji poznat tuto podivuhodnou relikvii, která se stala předmětem zkoumání vědců z nejrůznějších oborů a která se navíc podivuhodně shoduje s popisem Kristova umučení ve všech evangeliích a skrývá v sobě i tajemství otevírající se směrem k jeho vzkříšení.
František Radkovský je emeritní biskup plzeňský. Původně vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Po následném studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě se stal knězem a posléze jmenován biskupem. Roku 1993 byl jmenován prvním biskupem plzeňským.


Biblický citát na dnešní den
Moc Nejvyššího tě zastíní. (Lk 1,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |