Hlavní menu:


Velikonoční pořad bohoslužeb

Velikonoční pořad bohoslužeb farnosti Mladá Boleslav

Platí od 6. dubna do 13. dubna 2009!


Pondělí až středa Svatého týdne (6.-8. března)

Platí pravidelný pořad bohoslužeb. Viz postní období.

Zelený čtvrtek - 9. dubna

18:00 - arciděkanský kostel - Mše svatá na Památku poslední večeře, přenesení Svátosti oltářní do Getsemanské zahrady (po skončení: kompletář se čtením z temných hodinek Zeleného čtvrtku)

asi do 22:00 adorace (modlitba s Ježíšem v Getsemanské zahradě)

Velký pátek - 10. dubna

Od 14:30 bude otevřen arciděkanský kostel.

16:30 - park u sv. Havla - křížová cesta (při nepříznivém počasí: arciděkanský kostel)

18:00 - arciděkanský kostel - Velkopáteční obřady (po skončení: kompletář se čtením z temných hodinek Velkého pátku)

Bílá sobota - 11. dubna

Od 09:00 do 19:30 je otevřen arciděkanský kostel pro osobní modlitbu u Božího hrobu, prosíme, přihlaste se v sakristii nebo na faře, aby byl zajištěn kostel po celý den. Děkujeme.

19:00 - arciděkanský kostel - Nešpory

20:00 - arciděkanský kostel - Noční vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) - 12. dubna

08:30 - arciděkanský kostel - Ranní chvály

09:00 - arciděkanský kostel - Hlavní farní mše sv.

10:45!!! - arciděkanský kostel - Dětská mše sv.

16:00 - Dům s pečovatelskou službou - Mše svatá

18:00 - kostel sv. Jana Nepomuckého - Večerní mše svatá

Velikonoční pondělí - 13. dubna

09:00 - arciděkanský kostel - Hlavní farní mše sv.

10:30 - arciděkanský kostel - Dětská mše sv.

18:00 - arciděkanský kostel - Večerní mše svatá


Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |