Postní duchovní obnova 2006 s Otcem biskupem Kouklem

Autor fotografií: Artur Œciana