Hlavní menu:


18. neděle v mezidobí

01.08.2009, autor: P. Radek Vašinek, kategorie:
Farní info

OHLÁŠKY 2. SRPNA 2009

• Dnes prožíváme 18. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

• V týdnu si připomeneme:
V úterý je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.
Ve středu je památka posvěcení římské baziliky Panny Marie.
Ve čtvrtek je svátek Proměnění Páně.
V pátek je památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků, sv. Kajetána, kněze a zároveň je také První pátek v měsíci.
V sobotu je památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.
• Příští neděle je 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

• Bohoslužby v příštím týdnu budou v pravidelném pořadu.

• Sbírka z minulé neděle vynesla: 10 701, -

• Příští pátek, tedy 7. 8. se po večerní mši sv. od 19:00 hod. uskuteční varhanní koncert Metoděje Rakára. Na programu bude především J. S. Bach, ale i další interpreti. Více naleznete také na plakátku ve vývěsce. Všichni jste srdečně zváni.

• Jak již bylo oznámeno minule, na bočním oltáři jsou připraveny tabulky, do kterých se můžete zapisovat na setkání se Svatým otcem, ať už 27. 9. v Brně nebo 28. 9. ve Staré Boleslavi. Zaškrtněte, zdali pojedete farním autobusem, vlakem nebo autem. Tabulky jsou rozvrženy do třech skupin: ministranti, mládež a ostatní věřící. Zapisujte se do příslušné skupiny. Podle počtu přihlášených pak budou objednány místenky. Je potřeba se přihlásit do 4. srpna!

• Jako každým rokem, tak i letos se uskuteční již podevatenácté tradiční obnovená poutní slavnost ke cti Panny Marie Nanebevzaté v Solci u Kněžmosta. Pouť bude v den slavnosti, tedy 15. srpna. Kostel bude otevřen od 13:00 hod., pobožnost začne od 13:30 a následně pak bude mše sv., kterou bude celebrovat litoměřický generální vikář P. Stanislav Přibyl. Všichni jste srdečně zváni!

• Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem pokojnou a požehnanou neděli
i celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v docx., 36 kB; Ohlášky v pdf., 71 kB


Biblický citát na dnešní den
Vydávejte svědectví.   (J 15,27)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |