Hlavní menu:


2. neděle po Narození Páně

02.01.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie:
Ohlášky farnosti

Ohlášky 3. ledna 2010

1. Dnes slavíme 2. neděli po Narození Páně. Také si dnes připomínáme Nesvětější jméno Ježíš.

2. Ve středu je slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek)
V kostele sv. Jana Nepomuckého bude mše sv. v 7:30 hod.
Večerní mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy bude v arciděkanském kostele od 18:00 hod. Před ní se budeme modlit růženec od 17:00 hod. a od 17:30 potom zpívané nešpory.

Ve čtvrtek máme památku sv. Rajmunda z Penafortu, kněze.

3. Příští neděli končí Svátkem křtu Páně doba vánoční.

4. Ve sbírkách při mších svatých během svátků se vybralo:
Štědrý den: 12 255,- Kč
Boží hod: 14 915,- Kč
Svatoštěpánská koleda: 5 492,- Kč
Svaté rodiny: 7 309,- Kč
Silvestr: 4 744,- Kč
Matky Boží Panny Marie – Nový rok: 7 178,- Kč
Pán Bůh zaplať.

5. Naše farnost pořádá poutní zájezd do Lurd, Arsu a La Salette. Pouť se bude konat ve dnech 9. 5. – 16. 5. 2010. Cena: 7 900,- Kč. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře.
6. Během tohoto týdne bude probíhat Tříkrálová sbírka. Sbírkou můžeme podpořit charitní projekt nebo pomoct lidem v nouzi. Letošní sbírka se obecně zaměřuje na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Tuto neděli v 16:00 hod. bude vysílat ČT1 Tříkrálový koncert na podporu této sbírky.
Příští neděli 10. 1. se budou vybírat příspěvky na Tříkrálovou sbírku i v našich kostelích; a to po skončení každé mše svaté.
7. Křesťanská akademie Vás zve na přednášku s názvem Radioaktivita, člověk, Černobyl, Temelín…, která se koná v modlitebně církve evangelické v Husově ulici v úterý 5. ledna od 19:00 hod. Přednáší Ing. Jiří Hůlka, pracovník Státního úřadu radiační ochrany.

8. Tuto sobotu bude mše sv. v polském jazyce (kostel sv. Jana, 19:00).

9. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlasky-2.-nedele-po-Narozeni-Pane.doc, 109 kB


Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti.   (Mt 10,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |