Hlavní menu:


2. neděle po Narození Páně

03.01.2011, autor: P. Kamil Škoda, kategorie:
ohlášky farnosti

Ohlášky 2. ledna 2011

1. Dnes slavíme 2. neděli po Narození Páně.

V pondělí: je památka Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Ve středu večer: vigilní mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně.

Ve čtvrtek: Slavnost Zjevení Páně (doporučený svátek). Mše sv. v 7:30 v kostele sv. Jana a večer v 18:00 mše sv. se svěcením vody, křídy a kadidla v arciděkanském kostele. Předtím v 17:00 růženec a v 17:30 modlitba nešpor ze slavnosti.

V pátek: první pátek v měsíci.

Příští neděle: Svátek křtu Páně (končí doba vánoční).

2. Ve středu bude biblická hodina (19:00, fara).

3. Po slavnosti Zjevení Páně – stejně jako loni – budeme chodit po vašich domácnostech a žehnat domy. Kdo bude chtít, ať se přijde zapsat do sakristie nebo na faru.

4. Naše farní charita bude opět letos pořádat Tříkrálovou sbírku. Koledníky s řádně zapečetěnými kasičkami od magistrátu města Mladá Boleslav budete moci potkat – a nebo přímo zazvoní i u vašich dveří během čtvrtku, pátku nebo soboty. Příští neděli se bude konat tříkrálová sbírka také po všech mších sv. před kostelem.

5. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary.
Přejeme vám všem radostnou dobu vánoční.

Ke stažení:


Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |