Hlavní menu:


21. neděle v mezidobí

27.08.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie:
ohlášky farnosti

Farní ohlášky z neděle 26. srpna 2012

Dnes slavíme 21. v mezidobí; bude také mše sv. ve Vinci v 15:00.
Památky a svátky tohoto týdne:
Pondělí: Památka sv. Moniky
Úterý: Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa: Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Příští neděle: 22. v mezidobí.

1. Platí prázdninový pořad bohoslužeb (viz nástěnka).
2. Tato sobota je první sobotou v měsíci. Mše sv. bude také v 8:00 hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého.

3. Zároveň bychom po ní, tj. před 9. hod., chtěli pozvat na setkání rodin, které se uskuteční na faře. Toto setkání je pro kteroukoliv rodinu, je velkou příležitostí k poznání ostatních rodin z farnosti při společné snídani. (Jen je třeba, aby někdo přišel). Součástí setkání bude také společná modlitba za rodiny a nahlédnutí do evangelia následující neděle.

4. Tento týden mše sv. v pečovatelském domě BUDE.

5. V neděli se při mši sv. v 10:30 hod. budou žehnat školní brašny, tašky, penály, jakož i učitelské kabely či malé kufry, zkrátka vše, čím nosíme své pomůcky do školy.

6. Na stolečku v kostele se nachází přihlášky na náboženství na letošní školní rok. Prosíme rodiče, aby dohlédli na správné zapsání potřebných údajů. Náboženství se začne vyučovat 12. září. Pamatujme na to, že náboženství není jen jakýsi kroužek, ale potřebné vzdělávání ve víře, jakož i zažívání společenství víry s vrstevníky.

7. Svatební oznámení: Pan Michal Bahenský (syn Libora a Jany Bahenských) a slečna Anna Halasová (dcera Petera a Agáty Halasových) chtějí uzavřít církevní sňatek.

Taktéž pan Jan Strašík (syn Čeňka a Jarmily Strašíkových) a slečna Anežka Kloudová (dcera Pavla a Marie Kloudových) chtějí uzavřít svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách k těmto sňatkům, je ve svém svědomí povinen je oznámit na farním úřadě. Modleme se za tyto snoubence.

8. Při sobotní mši sv. byl vylosován výherce z řad těch, kteří si před setkáním zakoupili alespoň 4 magnetky a tak pomohli uskutečnění Celostátního setkání mládeže ve Žďáru. Na podzim pro vás mládež připravuje krátké svědectví o tomto setkání. Z naší farnosti také za pomoci magnetek bylo odesláno 12 000 Kč. Všem děkujeme za podporu!!!

Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a dary i zapojení se do života farnosti.
Přejeme požehnanou neděli a hezký zbytek prázdnin.

Ke stažení: 21.-nedele-v-mezidobi-1.doc, 29 kB


Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |