Hlavní menu:


22. neděle v liturgickém mezidobí

28.08.2010, autor: P. Kamil Škoda, kategorie:
ohlášky farnosti

Ohlášky 29. srpna 2010

1. Dnes slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí.
2. Dnes je také mše sv. ve Vinci od 15:00 hod.

V pátek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, zároveň je první pátek v měsíci.

3. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

4. Zveme všechny rodiče s dětmi na setkání při příležitosti nového školního roku. Již tradičně jsou připravené hry pro děti a mše sv. v přírodě. Koná se tuto sobotu od 10:00hod. Místem setkání a mše sv. budou letos skalky u Branžeže. Podrobné informace jsou na nástěnce.

5. U Katolického týdeníku ať se děti zapisují na náboženství. (náboženství se ale tento týden ještě nevyučuje!)

6. Tento týden začíná školní rok. Opět se tedy budou konat setkávání – tak jako loni:

Tento týden začínají pravidelné zkoušky sboru. Zveme také všechny ty, kteří by se do sboru chtěli zapojit. Setkáváme se každé pondělí od 18:45 na faře.

Každé úterý se také opět po prázdninách začne setkávat modlitební společenství – po večerní mši sv. na faře. Setkáváme se k modlitbě růžence, modlitbě breviáře (večerních chval), a také k popovídání si.

Co dva týdny se setkáváme také při zamyšlení se nad vybranými biblickými texty. Biblická hodinka bude obvykle co dva týdny ve středu od 19:00hod. – podle ohlášení. Tento týden ještě nebude.

Každý pátek se setkává mládež tzv. „Pátečního spolča“. Je určeno pro vysokoškoláky a mladé pracující.
Rovněž se začne v pátek setkávat společenství středoškoláků. V obojích společenstvích se budeme scházet k popovídání si, ke sdílení se, k modlitbě, ke společné četbě Písma sv. i ke vzdělávání se ve věcech víry. Začátek vždy po večerní mši sv.

Setkání s Pánem ve vystavené Nejsvětější svátosti oltářní při adoraci zůstává beze změny – po nedělní večerní mši sv. Všichni jste srdečně zváni!

7. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: ; Ohlasky-22.-nedele-v-mezidobi-1.doc, 112 kB


Biblický citát na dnešní den
Nedělejte si starosti.   (Mt 10,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |