Hlavní menu:


22. neděle v mezidobí

30.08.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie:
Farní info

OHLÁŠKY 31. SRPNA 2008

· Dnes prožíváme 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ.

· V týdnu si připomeneme:
- ve středu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve;
- pátek je první pátek v měsíci;
- příští neděle je 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

· V týdnu bude pravidelný pořad bohoslužeb.

· Sbírka z minulé neděle vynesla: 9 924,- Kč.

· Dnes odpoledne bude od 15:00 hod. také mše sv. ve Vinci.

· Připomínáme dětem výtvarnou soutěž pro farní kalendář na příští rok. Témata jsou ze života Pána Ježíše. Své obrázky mohou děti odevzdávat v kostele nebo na faře do neděle 7. září.

· Dnes a příští neděli bude probíhat po mši sv. u nástěnky zápis děti do vyučování náboženství.
Výuka bude probíhat obdobně jako v loni. Tedy v úterý bude výuka na faře pro středoškoláky od 15:00 hod. pod vedením P. Radka Vašinka. Od 15:30 hod. pro 1.- 2. tř. pod vedením katechetky Olgy Valachové. Od 16:00 hod. pro 6. – 9. tř. pod vedením P. Radka Vašinka. Ve středu pak bude od 15:00 hod. výuka pro 3. – 5. tř. pod vedením katechetky Moniky Černé. Náboženství se začne na faře vyučovat až od 16. záři z důvodu její rekonstrukce. Výuka pod vedením katechety Františka Němečka bude probíhat na faře v úterý od 14:15 hod. a na 6. základní škole ve středu od 14:15 hod. Výuka pod vedením katechetky Olgy Valachové pro nejmladší bude zahájená v úterý 30. září. Rozpis výuky náboženství je umístěn také ve vývěsce.

· V sobotu 6. září se uskuteční v příhrazských skalách farní odpoledne pro rodiny s dětmi, které bude zahájeno ve 14.00 mší svatou pod širým nebem. Mimo jiné Vás čeká pouť krásnou přírodou, speciální aktivity jsou připraveny pro děti. Detailní informace naleznete na nástěnce nebo na farních webových stránkách.

· V sobotu 6. září 2008 také zahájí společnou akcí nový školní i skautský rok dívčí část skautského oddílu.
Sraz je v 9.05 na hlavním nádraží, návrat v 19.41 tamtéž.
Pojede se ve skautských tričkách, s sebou 50 Kč, jídlo a pití na celý den. Společně se pak také zúčastníme mše sv. pod širým nebem v příhrazských skalách. Pozvěte kamarádky i známé, výlet je otevřen i nečlenkám oddílu.

· V sobotu 20. září se uskuteční poutní zájezd spolu s farností Benátky nad Jizerou do Prahy. Součástí pouti bude mše sv. ve Svatováclavské kapli, prohlídka katedrály a arcibiskupského paláce. Přihlašovat se můžete v sakristii nebo na faře.

· Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNOU A POŽEHNANOU NEDĚLI I CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN A ŠKOLÁKŮM A STUDENTŮM VYPROŠUJEME DARY DUCHA SVATÉHO A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU !

Ke stažení: Ohlášky v doc., 117 kB


Biblický citát na dnešní den
Vydávejte svědectví.   (J 15,27)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |