Hlavní menu:


4. neděle v mezidobí

02.02.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie:
Farní informace na 4. neděli v mezidobí a následující dny.

OHLÁŠKY 3. ÚNORA 2008

1. Dnes prožíváme 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Je také památka sv. Blažeje.

2. V týdnu si připomeneme:
· V úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
· Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu!

3. Příští neděle je 1. NEDĚLE POSTNÍ. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování našich hříchů. Je také velice dobré vykonat si včas dobrou svatou zpověď!

4. Bohoslužby v příštím týdnu jsou v následujícím pořadu:
Na Popeleční středu bude ranní mše sv. s udělováním popelce v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Večerní mše sv. s udělováním popelce pak bude od 18:00 hod. v arciděkanském kostele NPM. V pátek po Popeleční středě bude ranní mše sv. jako obvykle v 7:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého. Od 17:15 pak bude v arciděkanském kostele NPM křížová cesta a od 18:00 hod. mše sv. O 1. neděli postní bude při všech bohoslužbách také udělována svátostina popelce pro ty, kdo se nebudou moci účastnit bohoslužby na Popeleční středu. Ostatní bohoslužby budou v pravidelném pořadu.

Po celou dobu postní budou probíhat každý pátek pobožnosti křížové cesty vždy od 17:15 v arciděkanském kostele NPM a následně pak bude od 18:00 hod. mše sv.

5. Sbírka z minulé neděle, která byla na církevní školy, vynesla 10 945 ,-

6. Ve dnech 1. a 2. března proběhnou v naší farnosti volby do farní rady. Již dnes může každý farník starší 16-ti let vyplněním nominačního lístku navrhovat kandidáta. Nominační lístek doplňte svým jménem a podpisem a předejte členům jmenované volební komise, tedy paní Zdence Novákové, Ing. Václavovi Němcovi, Pavlu Vosáhlovi nebo nám duchovním. Bližší informace o průběhu voleb jsou na vývěsce.

7. Děkujeme Vám za vaší přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

Přejeme Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i
celý následující týden!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 112 kB; Ohlášky v pdf., 73 kB


Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |