Hlavní menu:


Slavnost Nejsvětější Trojice

17.05.2008, autor: P. Radek Vašinek, kategorie:
Farní informace

OHLÁŠKY 18. KVĚTNA 2008

1. Dnes prožíváme SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

2. V týdnu si připomeneme:
· V úterý je Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.
· Ve středu je Památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků.
· Příští neděli v naší farnosti oslavíme přenesenou slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.

3. V týdnu bude následující pořad bohoslužeb:
Ve čtvrtek bude i ranní mše sv. v 7:30 hod. o Nejsvětější eucharistii.
V neděli o Slavnosti Těla a Krve Páně bude dopoledne pouze jedna mše svatá od 9:OO hod. Hlavním celebrantem bude P. Dr. Vojtěch Eliáš, vyučující na KTF UK v Praze. Po ní bude následovat eucharistický průvod do parku u kostela sv. Havla. Prosíme také o družičky do průvodu a o kytky na výzdobu oltářů. Vzhledem k délce slavnostní bohoslužby nepojede nazpátek farní autobus.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla : 9 894,-

5. Příští sbírka bude věnovaná na záchranu kostelů v litoměřické diecézi.

6. Základní umělecké škola Mladá Boleslav pořádá v pátek 23. 5. od 19:00 v arciděkanském kostele NPM varhanní ročníkový koncert žáků Zdenky Nečesané. Všichni jste srdečně zváni!

7. V sobotu 24. května se v Mnichově Hradišti uskuteční od 9:30 hod. ministrantský den s tématem „Pavel z Tarsu“. Více informací naleznete ve vývěsce. Všichni ministranti jsou zváni!

8. V neděli 25. 5. bude od 15:00 hod. mše sv. ve Vinci.

9. V neděli se také uskuteční od 16:00 hod. na faře setkání rodičů, jejichž děti se připravují na první svaté přijímání!

10. Připomínáme možnost přihlásit se na diecézní pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného v Podještědí, která se uskuteční v sobotu 31. 5. 2008. Mši sv. v 9:00 hod. bude celebrovat bývalý biskup litoměřický a současný pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Přihlásit se můžete v kostele nebo na faře.

11. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, modlitby, finanční i věcné dary.

PŘEJEME VÁM VŠEM RADOSTNOU A POŽEHNANOU NEDĚLI I CELÝ NÁSLEDUJÍCÍ TÝDEN!

Ke stažení: Ohlášky v doc., 112 kB; Ohlášky v pdf., 83 kB


Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |