Hlavní menu:


Svátek Křtu Páně

09.01.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie:
ohlášky farnosti

Ohlášky 10. ledna 2010

1. Dnes slavíme Svátek Křtu Páně. Dnes končí doba vánoční, zítřkem začíná liturgické mezidobí.

2. Ve středu si připomeneme sv. Hilaria, biskupa a učitele církve.

3. Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

4. Sbírka z minulé neděle vynesla 11 941,- Kč.

5. Ve středu vás všechny zveme na další biblickou hodinu. Začátek na faře v 19:00. hod.

6. Blíží se nám také týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické bohoslužby se budou konat od neděle 17. ledna do pátku 22. ledna v modlitebnách a kostelích jednotlivých církví. Začátek je vždy v 18:00. Podrobný rozpis míst a kazatelů visí na nástěnce.
Po poslední páteční ekumenické bohoslužbě proběhne ekumenické setkání mládeže všech zúčastněných církví.

7. Naše farnost ve spolupráci s ostatními křesťanskými církvemi v Mladé Boleslavi pořádá dne 30. ledna v kulturním středisku Svět „IV. ekumenický ples“. Lístky bude možné zakoupit v předprodeji na faře. Budeme také rádi za vaše příspěvky do tomboly. Více informací se objeví v nejbližších dnech na vývěsce před kostelem.

8. Naše farnost pořádá poutní zájezd do Lurd, Arsu a La Salette. Pouť se bude konat ve dnech 9. 5. – 16. 5. 2010. Cena: 7 900,- Kč. Přihlašovat se je možné v sakristii nebo na faře.
9. Po skončení mše sv. je ještě možné přispět do tradiční Tříkrálové sbírky u vchodu do kostela. Sbírkou tak podpoříte charitní projekt a pomůžete lidem v nouzi.
10. Kdo si ještě nevzal požehnanou křídu, vodu a kadidlo ze slavnosti Zjevení Páně, může tak učinit ještě dnes.
11. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby, finanční, věcné a květinové dary. Děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden.

Ke stažení: ohlasky-ze-svatku-Krtu-Pane-1.doc, 111 kB


Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |