Hlavní menu:


ohlášky 5. neděle velikonoční

01.05.2010, autor: Kamil Škoda, kategorie:
ohlášky farnosti

Ohlášky 2. května 2010

1. Dnes slavíme 5. neděle velikonoční

2. V tomto týdnu oslavíme tyto památky a svátky:
Pondělí: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čtvrtek: Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Sobota: Panny Marie, prostřednice všech milostí

3. Příští neděle je 6. velikonoční.

4. Tento pátek je prvním pátkem v měsíci květnu.

5. Připomínáme, že již začal letní pořad bohoslužeb. Všechny večerní mše sv. kromě sobotní jsou v arciděkanském kostele.

6. Po každé večerní mši sv. následuje po celý květen májová pobožnost.

7. Ve středu zveme všechny děti a mládež ke zpěvu tradičních „bavorských litanií“, jimiž oslavíme Pannu Marii při májové pobožnosti. Na kůr arciděkanského kostela přijďte ihned po sv. přijímání (asi v 18:20).

8. Tento pátek opět zveme všechny mladší ministranty na ministrantskou schůzku. Začátek bude tentokrát už v 17:15 hod – v arciděkanském kostele.

9. V sobotu 22. května se koná v Litoměřicích diecézní setkání dětí. Kdo by se chtěl zúčastnit, je třeba se přihlásit nejpozději do 14. května. Bližší informace jsou na vývěskách.

10. Ve středu 19. května (za dva týdny) se uskuteční setkání rodičů, jejichž děti půjdou k prvnímu svatému přijímání. Setkání bude na faře od 19:00 hod.

11. V sakristii lze vyzvednout závaznou přihlášku na farní tábor, který se uskuteční od 7. do 14. srpna. Přihlášky prosím odevzdejte do 16. května v sakristii, na faře, nebo přímo paní Monice Černé.

12. Příští neděli bude část našich farníků putovat do Lurd, La Sallety a Arsu. Prosíme, pamatujme na ně ve svých modlitbách. Pro poutníky (či jiné zájemce) bude sloužena recitovaná mše sv. v 7:30 v arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

13. Svatební oznámení: Michal Labon, nar. 22. 1. 1980 ve Vranově nad Toplou, syn Michala a Heleny Labonových; a Veronika Starjatová, nar. 17. 4. 1984 ve Vranově nad Toplou, dcera Ludmily a Jaroslava Starjatových, si udělí svátost manželství.

Kdo by věděl o překážkách, které mohou způsobit neplatnost manželství, je povinen ve svém svědomí tuto skutečnost nahlásit na farním úřadě. Vzpomeňme v modlitbě na tyto snoubence.

14. Duchovní správa vám všem děkuje za vaše modlitby a finanční či věcné a květinové dary.

Přejeme vám všem radostnou a pokojnou neděli i celý následující týden!

Ke stažení: ohlasky-5.-nedele-velikonocni.doc, 113 kB


Biblický citát na dnešní den
Proč dáš na řeči lidí? (1 S 24,10)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |