Hlavní menu:


150 let pěveckého sboru Boleslav

08.11.2007, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Obecné info
Blahopřání k jubileu

Milí přátelé – členové sboru Boleslav,

dovolte mi, abych Vám popřál jako vedoucí zdejší chrámové scholy k Vašemu velkému jubileu. Když trochu proběhnu těch 150 let, shledávám, že mnozí Vaši sbormistři byli zároveň regentes chori našeho arciděkanského kostela. Jmenujme alespoň Františka Hrušku, Josefa Cyrila Sychru a Františka Trhoně st., kterého ještě někteří pamatujeme. Od samých začátků byl Váš repertoár velmi těsně svázán s duchovní a přímo chrámovou hudbou. A jsme rádi, že tuto tradici udržujete, jak jste včera dokázali skvělou interpretací Mozartovy Korunovační, která je rovněž zhudebněním textů katolické liturgie.

Vaše úspěchy jsou bezesporu zásluhou Vás všech, ale nebylo by tomu tak bez perfektního p. prof. Šulce, p. prof. Tondrové, ing. Červeného a dalších nezištných obětavců.

Těším se, že se opět někdy podaří Vaše vystoupení v našem kostele a přeji všem pevné zdraví, mnoho úspěchů a aspoň dalších 150 let života sboru Boleslav.

Jiří Vosáhlo
chrámová schola Mladá Boleslav


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |