Hlavní menu:
Události

22.05.2022 10:31 [neděle], kategorie: Jednorázové

První svaté přijímání

arciděkanský kostel

Při mši svaté v 10:30 se koná 1. svaté přijímání dětí.

25.05.2022 19:00 [středa], kategorie: Biblická hodinka

Biblická hodina

arciděkanský úřad

Nastudujeme tyto texty:
(256/ 307) Ez 7+8+9 * Ž 57 * Př 23, 9-11 * 2K 13

26.05.2022 18:00 [čtvrtek], kategorie: Jednorázové

Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

arciděkanský kostel

17:00 MODLITBA SV. RŮŽENCE
17:30 NEŠPORY zpívané
18:00 MŠE SVATÁ slavná

27.05.2022 [pátek], kategorie: Jednorázové

Začíná Novéna k Duchu svatému

pátek 27.5. - sobota 4.6.
27.05.2022 19:00 [pátek], kategorie: Jednorázové

Příprava na svátost biřmování

arciděkanský kostel
28.05.2022 15:00 [sobota], kategorie: Koncert

Koncert Inspiratio Quinted

Krnsko, kostel sv. Jiří
29.05.2022 15:00 [neděle], kategorie: Jednorázové

Mše svatá ve Vinci a žehnání

Vinec u Ml. Boleslavi, románská kaple sv. Mikuláše

15:00 MŠE SVATÁ
16:00 Žehnání křížku u Vince, křižovatka cest 50 m od hřbitova


Biblický citát na dnešní den
Duch svatý vás naučí všemu. (J 14,26)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |