Hlavní menu:


Adventní obnova farnosti

13.12.2009, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Přednáška, dětské aktivity, beseda, koncert

Obnova byla zahájena přednáškou P. V. Čunka na téma Na cestě k pokoji srdce.
Beze mne nemůžete činit nic (Jan 15,5). Pokoj v srdci nedokážeme mít bez Ježíše – pokoje nelze dosáhnout vlastní lidskou silou. Naše osobní vůle je slabá.
Křesťanský život je nemilosrdný boj. Boji se nelze vyhnout – v tomto boji ale nejsme osamoceni. Nesmíme si ale splést bojiště. Bojovat stále jen se svými nedostatky – to není dobré. Nikdy nebudeme úplně bez hříchu. Musíme umět přijmout své pády. Cílem není vždy zvítězit, ale uchovat své srdce v pokoji i v případě porážky.
Stvořil jsi nás pro sebe, Pane, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě (sv. Augustin).
Budeme-li Božími dětmi, potom nám vnější věci nemohou vzít pokoj.
Co nás o pokoj připravuje:
Starostlivost o život a strach ze selhání
Snaha zabezpečit se jen lidskými silami. Potřebujeme zažít na vlastní kůži Boží prozřetelnost. Obrazně „padákovou“ zkušenost – když se neodpoutáme, nemůžeme pocítit, že nás Boží padák nese. Bůh má naše lidské věci ve svých rukou. Proto je nutné udělat krok do nejistoty – skočit.
Strach z utrpení. Utrpení patří do lidského života. Bůh nedopustí zbytečné utrpení. Každé utrpení nás k něčemu může přivést. Pokud utrpení nepřijmeme, nedojdeme k pokoji srdce.
Srdce se podobá studni. Je-li čistá, nebe se v ní zrcadlí. Podobně se v čistém srdci zrcadlí božské myšlenky. Kdo je zvyklý jim naslouchat, nepotřebuje jiné poučování (T. Špidlík – Jak očistit srdce).
Budeme-li do studně stále házet kaménky, nikdy se na hladině našeho srdce nebe nezobrazí. Mnoho lidí je neklidných proto, že nerozjímají.
Prostředky k dosažení pokoje:
Modlitba
Schopnost odevzdat se . nechtít si v životě vše vyřešit sám. Věci, které nemůžeme změnit, je nutné odevzdat (duševní zranění, nemoc).

Během přednášky tvořily děti zvonečky z vosku a využívaly herního zázemí fary včetně trampolíny.
Po vzorně připraveném pohoštění následovala přednáška J. Janečka. Tabákový průmysl je cíleně zaměřen na získávání nových duší mezi dětmi - již v deseti letech pravidelně kouří 40% chlapců a přes 30% dívek. Ročně se u nás prodá přes miliardu cigaretových krabiček - objem obchodu tedy převyšuje souhrn všech sociálních dávek. Ročně u nás umírá 18 000 osob na nemoci z kouření. Úmrtí pasivních kuřáků, způsobených nedobrovolným kouřením, je více než obětí autonehod.
Odpolední beseda s P. V. Čunkem byla hlavně o činnosti salesiánů v teplických centrech a o pastorační práci v nemocnici.
Adventní obnova potom pokračovala v kostele - koncertem souboru RITORNELO - RORATE – Staročeské radostné zpěvy adventní. Zakončili jsme mší svatou.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |