Hlavní menu:


Ateismus v Čechách

24.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Poslední přednáška letního semestru Křesťanské akademie

Dle statistiky posledního sčítání lidu v r. 2001 se ke křesťanství přihlásilo 32,1% obyvatel. S naší, římskokatolickou církví, se dle sčítání identifikovalo 2 740 780 osob, tedy 26,8% obyvatel.
Další z církví, které se v MB účastní programu Křesťanské akadmie, jsou Českobratrská církev evangelická (1,1%), Církev československá husitská (1,0%), Církev bratrská (0,1%) a Jednota bratrská (0,03%). Uvedená čísla nezrcadlí aktivně věřící, vypovídají pouze o tom, jak byly při sčítání lidu vyplněny dotazníky. Zajímavostí je téměř čtyřnásobný nárůst osob, hlásících se k Církvi bratrské, mezi roky 1991 a 2001.
Od doby národního obrození je v Čechách rozšířen antiinstitucionalismus a antiklerikalismus. Rity náboženství byly součástí komunistického kultu (mauzoleum, předepsané svátky, průvody v čele s předepsanými vlajkami a podobiznami, nedotknutelné posvátné spisy), objevují se v uctívání zpěváků a sportovců, vznikají hřbitovy domácích mazlíčků, křtí se už téměř cokoliv... Častou pozicí je náboženství vlastního já, zachraňování sama sebe. Došlo k významnému posunu od veřejné k individuální spiritualitě, a to nejen za komunismu, ale též v posledních letech. V době ohromného technického rozvoje komunikační techniky stále více přibývá osamělých. Významně narůstá počet příznivců nových církví a alternativních duchovních směrů. Protipólem je rozmach církevních fundamentalistů. Např. v USA mizí dřívější mohutný liberální střed, dochází k rozdělení na fundamentalisty a vlažné, případně ateisty. Dle P. Halíka nejsou Češi ani tolik přesvědčení ateisté, ale spíše ignoranti. Americký aktivní přístup, důraz na osobní vztah k Bohu a osobní obrácení vychází ze dvou mohutných vln christianizace (1740-1750 a 1830-1840). Podobnou zkušenost církve v Evropě nemají - pro jejich chování lze někdy použít příměr "líné firmy". Pozitivní skutečností jsou rozvíjející se nová duchovní střediska - a to i v naší církvi, která kladou důraz na posílení osobní zbožnosti. Dělníků je málo a žeň je hojná. Příští statistické sčítání bude jistě činností těchto středisek již pozitivně ovlivněno.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |