Hlavní menu:


Biřmování

03.07.2015, autor: Štěpán Smolen, foto Robert Fiedler, kategorie: Fotogalerie
Biřmování
Otec biskup Jan udělil svátost jedenácti farníkům

V pátek 19. června 2015 udělil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté svátost biřmování jedenácti našim farníkům. Jednalo se o biřmovance převážně z řad těch, kdo byli pokřtěni o letošních Velikonocích. Po slavnosti následovalo pohoštění na faře, jehož se nově biřmovaní a jejich blízcí zúčastnili ve společnosti otce biskupa a místních duchovních.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |