Hlavní menu:


Biřmování

04.06.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Veliký svátek pro Boleslav a okolí

V neděli 29.5. jsme v našem kostele přivítali otce biskupa. Během slavnostní mše svaté vstoupilo 34 biřmovanců do křesťanské dospělosti. Ke svátosti přistoupili nejen naši farníci, ale též farníci z okolí Mladé Boleslavi. Z promluvy otce biskupa:
Můžeme konat něco podobného jako Ježíš - v síle darů Ducha svatého. Jsme vysláni pomáhat potřebným - těm, kteří jsou kolem nás v tichosti a nenápadnosti. Vyhledávejme je a taktně se jim věnujme. Ježíš konal dobro bez ohledu na to, co se stane. Berete na sebe úkol následování Krista. Buďte svědky v tomto světě, který Boží lásku potřebuje. Máme být opravdovým světlem Kristovým.
Na závěr mše svaté poděkovali za udělení svátosti zástupci biřmovanců - T. Němečková a O. Kolín.
Následovalo neformální setkání s otcem biskupem na faře.

Fotogalerie je zde
Plná fotogalerie je k dispozici na zápůjčním CD na faře.


Biblický citát na dnešní den
Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. (Ž 126,5)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |