Hlavní menu:


Boží tělo

30.06.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Dne 25.6. na slavnou mši svatou navázal vznosný průvod městem

Z promluvy P. Poláčka:
Každý z nás je nositelem poselství, má tedy nějaké poslání. Živost farnosti nelze posuzovat podle počtu přijímání, ale podle počtu opravdových pokání, které mění život. Každou neděli končíme mši svatou slovy: Jděte ve jménu Páně! Ite, missa est. Začíná vaše mise.

Poděkování paří všem, kteří slavnost zajišťovali - výzdoba, hudba, oltáře...

------------------------------------------------------------------------

Misijní území máme k dispozici, záleží tedy jenom na nás. Bůh je všude s námi - radostné poselství tedy můžeme předávat nejen v okolí svého domu, na pracovišti a ve škole, ale též na dovolené či prázdninách. Inspiraci lze nalézt v úvodním článku v KT27 - viz navazující článek o misii soluňských bratří včetně linku.

Přeji hojnost Božího požehnání v prázdninové misi naší farnosti.

Fotogalerie je zde
Plná fotogalerie je k dispozici na zápůjčním CD na faře.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |