Hlavní menu:


Celostátní setkání mládeže 2007

01.12.2007, autor: Anežka a Katka Kloudovy, kategorie: Stalo se
Srpen 2007, Tábor - Klokoty

Celostátního setkání mládeže v Táboře, Klokotech se zúčastnilo letos v srpnu téměř 6000 mladých lidí, z toho 12 nás reprezentovalo farnost Mladá Boleslav. V průběhu této akce jsme se mohli zúčastnit různých aktivit. Každý měl možnost vybrat si, jestli chce strávit více času v kostele, na sportovním hřišti nebo v přednáškovém sále. Bohatý program byl připraven také na hlavním pódiu v Klokotech. Setkání jsme ale mohli využít i pro pomoc druhým, ať už prostřednictvím skupinek, které uklízely město nebo navštívily domovy důchodců nebo přispěním na projekt pro pomoc lidem na Haiti. V rámci tohoto projektu byl uspořádán koncert, na kterém vystoupili Richard Čanaky ze Slovenska a Rebecca St.James z USA. Každý dostal jako dárek mušličku, kterou nám poslaly děti z Haiti. Tuto charitativní akci dobře vystihovalo motto celého setkání: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ (Jan 13,34), které pro tento rok vybral papež Benedikt XVI.
V Táboře jsme se mohli všude setkat s přátelstvím, Boží láskou a milosrdenstvím. Každý určitě odjel obohacen silnými zážitky, je na každém z nás, jak je využijeme ve svém každodenním životě.


Biblický citát na dnešní den
Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. (Mt 8,17)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |