Hlavní menu:


Charitativní módní bazar Pápěří

23.01.2012, autor: Ing. Lucie Kudibálová, kategorie: Obecné info

Občanské sdružení Pápěří, které působí v oblasti dobrovolnické služby v Městské nemocnici v Litoměřicích, v Hospici sv. Štěpána a v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích, pořádá od lońského roku tzv. módní bazárky. Vše začalo loňskou srpnovou módní přehlídkou, na kterou, díky její úspěšnosti, bylo navázáno formou tzv. módních bazárků. Na těchto bazárcích se prodává oblečení, které nám darujete. Každý bazárek se těsí velké oblibě. Díky těmto bazárkům tak může občanské sdružení financovat svůj dobrovolnický program. A co že se vlastně z těchto bazárků financuje? Je to především nájemné naší dobrovolnické kanceláře, kterou mám v prostorách litoměřické fary pronajal otec Szeliga. Dále se musí platit pojištění dobrovolníků, neboť každý dobrovolník, který vykonává dobrovolnickou činnost, musí být pojištěn. Další věcí, kterou je potřeba zaplatit, jsou dobrovolnické supervize a dále drobné plakáty, informující o naší činnosti a také materiál, který používají dobrovolníci při práci s pacienty. Lidé v Pápěří jinak pracují zdarma, to znamená, že nikdo si v rámci své činnosti pro Pápěří nebere odměnu. Jsme moc rádi, že nám touto cestou pomáháte. Díky našemu dobrovolnickému programu se tak dostane podpůrné péče více jak 100 pacientům na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, mnohým pacientům v hospici a více jak 50ti klientům domova pro seniory.
Pápěří plánuje další módní přehlídku 12. 5. 2012 v Litoměřicích. Včas dáme vědět a budeme rádi, když se přijedete podívat.
Za celé Pápěří děkuje a mnoho dobrého přeje Ing. Lucie Kudibálová, předsedkyně sdružení a pastorační asistentka v Mladé Boleslavi


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |