Hlavní menu:


Čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry

18.10.2015, autor: M. Mareš, kategorie: Osobní názor
Uprchlíci a my

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry (Gal 6,10). Uprchlíci se u nás stali politickým tématem. Velmi mnoho politiků ukazuje svaly. Myslí si, že čím větší islamobijec, tím větší šance uspět v blížících se volbách. Podívejme na uprchlického strašáka reálně.
Letos u nás požádalo o azyl zatím 990 osob, za celý loňský rok 1145 osob, v roce 2001 18094 osob. Opravdu je naše společnost tak slabá, že přijetí tisícovky uprchlíků bude znamenat od nového roku nastolení práva šaría? Nebo je to osvědčený trik populistů – po Židech, Němcích, kapitalistech a kulacích (rolnících) se bude nyní bodovat pliváním na uprchlíky, protože jsou „všichni špatní a nebezpeční“?
Nemělo by nám být jedno, že křesťané, kterých bylo v Sýrii před osmdesáti lety ještě cca 30 %, museli nyní již skoro všichni uprchnout. Stěžejní je samozřejmě pomoc v místě, tedy sousedním zemím Turecku, Jordánsku, Egyptu a Libanonu. V samotném čtyřmiliónovém Libanonu je nyní jeden milion uprchlíků.

Z papežova poselství: "Církev stojí po boku všech, kdo se snaží bránit právo každého, aby mohl důstojně žít, a především uplatňuje právo, aby nikdo nemusel emigrovat a mohl přispívat k rozvoji země svého původu. Tento proces by měl na své základní úrovni zahrnovat potřebu pomáhat zemím, z nichž odcházejí migranti a uprchlíci. Tím se potvrzuje, že solidarita, spolupráce, vzájemná závislost mezi národy a rovnoměrné rozdělení pozemských statků jsou základními prvky pro silnou a účinnou angažovanost především na územích, odkud vycházejí migrační proudy. Jejím cílem je odstranit nerovnovážnost, která nutí lidi, aby jako jednotlivci, nebo ve skupinách opouštěli své přirozené kulturní prostředí. V každém případě je potřebné odvrátit – pokud možno už ve stavu zrodu – úprky utečenců a jejich exody diktované chudobou, násilím a pronásledováním."

Na naší faře dále pokračuje charitní sbírka ošacení. Naši farníci společně s bělskými a P. Kamilem Škodou pomohli se tříděním darovaného šatstva přímo v uprchlickém táboře v Jezové. Finančně lze podpořit i Charitu, která již konkrétní projekt pomoci Syřanům realizuje.

"Lhostejnost a mlčení otevírají cestu ke spolupachatelství, když jako diváci sledujeme smrt kvůli utonutí, zeslábnutí, násilí a ztroskotání" – převzato z již citovaného papežova poselství.

Doplněno 21.10.: V posledních Perspektivách je o uprchlících pojednáno podrobněji: Kde domov můj?


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |