Hlavní menu:


Co zanecháte příštím generacím?

24.07.2008, autor: M. Mareš, kategorie: WYD Sydney
Nedělní promluva papeže na WYD - převzato z www.cirkev.cz

Papež položil mladým poutníkům závažnou otázku: "Co zanecháte příštím generacím vy? Stavíte svou existenci na pevných základech? Budujete něco, co přetrvá? Žijete své životy tak, abyste dávali prostor Duchu uprostřed světa, který chce na Boha zapomenout, nebo jej přímo zavrhnout ve jménu falešného pojetí svobody? Jak užíváte dary, které vám byly dány, a 'moc', kterou se vám Duch Svatý chystá také nyní dát? Jaký odkaz zanecháte mladým, kteří přijdou? Čím vyniknete?"
A pokračoval: "Moc Ducha Svatého nás nejen osvěcuje a utěšuje, ale také nás směřuje do budoucnosti, k příchodu Božího království." Zdůraznil, že "nová generace křesťanů, posílená Duchem a přitahovaná bohatou vizí víry, je povolána budovat svět, který přijímá a respektuje život a s láskou o něj pečuje, místo aby jej odmítala nebo se jej obávala jako nějaké hrozby, a proto jej ničila."
Opět upozornil na to, že "svět potřebuje tuto obnovu! V mnoha našich společnostech se vedle materiální prosperity šíří duchovní poušť: vnitřní prázdnota, nedefinovatelný strach, skrytý pocit zoufalství. Kolik našich současníků je jako rozpukané a prázdné cisterny (srov. Jer 2,13), zoufale hledající poslední smysl, který může poskytnout jenom láska? To je veliký a osvobozující dar, který s sebou přináší evangelium: zjevuje naši důstojnost lidí stvořených k obrazu a podobě Boží. Zjevuje vznešené povolání lidstva, totiž nalezení jeho vlastní plnosti v lásce. Ta zpřístupňuje pravdu o člověku, pravdu o životě.
Otevřete svá srdce této moci!"


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |