Hlavní menu:


Dějiny papežství ve 20. století

09.11.2011, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Křesťanská akademie
Dějiny papežství ve 20. století
Poutavá přednáška doc. Šebka

Bez pravdivého poznání minulosti budeme odsouzeni k opakování minulých chyb. Věrohodnost církve nenarušuje ten, který odkrývá pravdu, byť je někdy nepříjemná, ale ten, který kamufluje. Díky doc. Šebkovi jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavého včetně nejnovějších, dosud nepublikovaných, poznatků ze studia archivu Státního sekretariátu ve Vatikánu.
Pius X. (1903-14) bojoval proti modernismu, církev se proto nedostala do potřebného dialogu se světem. V Čechách to znamenalo střádání kritického potencionálu vůči katolíkům, který potom v letech 1918-20 mohutně zapůsobil.
Benedikt XV. (1915-22) se neúspěšně snažil o mírové ukončení válečného konfliktu. Stejně jako náš arcibiskup Kordač podporoval rozvoj vzdělanosti v církvi. V letech 1918-20 bylo zaznamenáno 1 500 000 výstupů z katolické církve (15% obyvatel Československa). Zhruba 500 000 osob vstoupilo do Československé církve, 200 000 do Českobratrské evangelické církve a 800 000 zůstalo bez konfese. Vatikán byl jedním z prvních států, který uznal Československo (11/1918) . Vytvořením slovenských biskupství došlo k oddělení od dosavadní maďarské církevní správy.
Pius XI. (1922-39) vystupoval důrazně proti fašismu, nacismu a komunismu. Italský fašismus byl odsouzen encyklikou v r. 1931. Světově proslulá encyklika Mit brennender Sorge (S palčivou starostí) v r. 1937 ostře odsoudila filosofii nacismu – Kristovo místo zaujal u nacistů národ. V témže roce vydal rovněž protikomunistickou encykliku Divini redemptoris. V prezidentských volbách v r. 1935 papežský nuncius podpořil kandidaturu E. Beneše proti B. Němcovi, kandidátovi bloku agrárníků, národních demokratů a henleinovců. Vatikán nesouhlasil s Mnichovem a sdělil tento nesouhlas vládám Francie a Anglie.
Pius XII. (1939-58) – válečné období tohoto papeže není hodnoceno jednoznačně. Veřejně nevystoupil proti genocidě Židů, na druhou stranu 700 000 Židů před holocaustem zachránil. Jeho dekretem byli v r. 1949 z katolické církve exkomunikováni komunisté.
Jan XXIII. (1958-63) otevírá církev současnému světu, připravuje 2. vatikánský koncil. V roce 1962 byl úspěšným prostředníkem mezi Chruščovem a Kennedym. Karibská krize, hrozící totálním atomovým konfliktem, tak byla díky Bohu zažehnána.
Pavel VI. (1963-78) Předsedal druhé části Druhého vatikánského koncilu. V roce 1965 jmenoval arcibiskupa Berana kardinálem.
Jan Pavel II. (1978-2005) – jeho pontifikát by třetí nejdelší v histori, navštívil 129 zemí. Razantně vystupoval proti komunismu. Na začátku svého pontifikátu v r. 1979 navštívil rodné Polsko (první návštěva papeže v komunistické zemi vůbec). Jeho výzva "Poláci, nebojte se!" byla impulsem k odstranění totality v tehdejším sovětském bloku.
Již v r. 1985 plánoval účast na cyrilometodějské oslavě na Velehradě. Cyril a Metoděj pro něj byli patrony pro sblížení mezi západní a východní spiritualitou, o které se zasazoval. Jako první papež v dějinách navštívil Československo v r. 1990 a potom ještě v letech 1995 a 1997.


Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |