Hlavní menu:


Dýchej národe! Dýchej ve svobodě, pravdě a lásce!

27.11.2016, autor: M. Mareš, kategorie: 1989
Výňatky z promluv našich duchovních 17.11.

Článek "Křesťané si připomínali svátek svobody" shrnuje v KT48 významná slova z několika oslav:
Biskup T. Holub v kostele sv. Ignáce připomněl osud Izraelců: Když začali reptat a vzpomínat na staré dobré časy v Egyptě, udělali zlou zkušenost s jedovatými hady.

Od sv. Ignáce šel průvod na Národní třídu, kde promluvil P. Romual Rob: Václav Havel si vždycky přál, aby jeho národ dobře dýchal. A dýchat se dá jen ve svobodě, pravdě a lásce. Kde je lež a nenávist, tam se člověk dusí. Dýchej národe! Dýchej ve svobodě, pravdě a lásce.

Ve svatovítské katedrále se konala ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů. Kardinál Dominik Duka řekl: Naše svoboda je dar za životy těch, kteří se nesehnuli, nezradili Krista, své přesvědčení, své svědomí.

Na Festivalu svobody na Václavském náměstí promluvil Mons. Tomáš Halík: Svobodně zvolený prezident se stal již neúnosným morálním a bezpečnostním rizikem pro tento stát. Lidé kolem něho zrazují ideály 17. listopadu a bez mandátu voličů obracejí kormidlo naší země k nedemokratickým státům Východu. Musíme být pevnou zemí občanů, kteří vědí, kde stojí a proč tam stojí. Zemí, která stojí za svými spojenci a kde se lidé nemusejí obávat jeden druhého.

Přípomínky "starých dobrých" totalitních časů:
Co s sebou vlečeme už 27 let?
Estébáci byli pořád před barákem
Z kleriky do vězeňského mundúru a vyhnanství


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |