Hlavní menu:


Ekumenismus nesmí vzbuzovat falešné zdání jednoty

10.01.2011, autor: Martin Blecha, kategorie: Osobní názor

Ekumenismus nesmí vzbuzovat falešné zdání jednoty
Martin Blecha, 10. ledna 2011
U příležitosti týdne modliteb za jednotu křesťanů jsem si dovolil napsat tento osobní názor. Týká se jednoty křesťanů. Jediná jednota, o kterou musí ekumenismus usilovat, je jednota v katolické Církvi. Nekatoličtí křesťané jsou pozváni k tomu, aby hledali Pravdu. Nositelkou Pravdy v dějinách spásy byla, je a vždycky bude jedna svatá, všeobecná, apoštolská Církev. To je Církev katolická, jejíž viditelnou hlavou je římský biskup. Nekatoličtí křesťané jsou ochuzeni o mnohé prostředky ke spáse (např. svátost smíření a eucharistie), a proto ekumenické snahy nemohou vzbuzovat falešný dojem, že mezi protestanty a katolíky panuje jednota. Je nepochybně mnoho podstatných věcí, které nás vzájemně spojují, víra v jednoho Boha ve třech osobách. Proto je správné, když se katolíci a protestanté společně modlí za jednotu. Plody těchto modliteb jsou na straně odloučených bratří návrat do lůna Církve a na straně katolíků jejich upřímné, vřelé a otevřené přijetí do společenství místní farnosti. Jedině tehdy může přijít jednota, o kterou se Kristus modlil (Jan 17).


Biblický citát na dnešní den
Býváme bezradní, ale ne zoufalí. (2 Kor 4,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |