Hlavní menu:


Evropští biskupové se přihlásili k modelu německé ekonomiky

14.01.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Model volného trhu zajišťující konkurenčnost a zároveň opřený o zásady solidarity a sociální rovnosti

Na portálech Cirkev a Christnet byly zveřejněny myšlenky ze zásadního poselství evropských biskupů COMECE z 12.1.

Obšírný dokument je odpovědí biskupů na současnou krizi. Navrhují v něm evoluci evropského hospodářství podle německého vzoru, kladoucímu důraz na odpovědnost a solidaritu. Díky tomu bude Evropa schopna překonat obtíže, čelit celosvětové konkurenci a zároveň zajistit efektivní sociální péči.

Několik vět z prohlášení:
Dnes je široce rozšířený názor, že tržní konkurence a princip solidarity jsou ve vzájemném rozporu. Lisabonská smlouva jasně zmiňuje „ve velké míře konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“. Jsme přesvědčeni, že v tomto hlavním vymezení evropské politiky musí být důraz na „sociální“ a nikoliv na „ve velké míře konkurenceschopné“. Konkurence je prostředek, sociálno účel.
Monopoly, kartely, cenové dohody, zneužití hospodářské moci nebo veřejné podpory, tedy vše, co může bránit volné konkurenci, musí být zákonodárci a exekutivou Evropské unie účinně potlačováno. Trvalé překonání finanční krize vyžaduje také revizi hodnotového žebříčku. Jednostranné nasměrování hospodářství na maximalizaci zisku je chybné.

Shrnutí hlavních bodů prohlášení viz Cirkev

Plný text prohlášení je v přílohách (německy a anglicky).

» Přejít na článek Evropští biskupové se přihlásili k modelu německé ekonomiky na webu www.christnet.cz.

Ke stažení: 2012-COMECE-Socialmarket-DECL-DE.pdf, 581 kB; 2012-COMECE-Socialmarket-DECL-EN.pdf, 571 kB


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |