Hlavní menu:


Farní společenství v Nepřevázce

24.11.2011, autor: A. Spišák, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Farní společenství v Nepřevázce
Setkání sdruženého otcovského a mateřského společenství dne 19.11.

Občas, jednou do roka, když pan starosta Kolín zorganizuje vše potřebné pro společné setkání mateřského a otcovského centra, uskuteční se v hospodě v Nepřevázce rodinný summit. Hlavy rodin se svými krásnými polovičkami se zase po určité době setkaly, aby probraly společné i vlastní radosti a starosti. Milé je, že na tomto ročníku byly přítomny i hlavy s větším počtem šedivých vlasů a věřte, že se od nich bylo co učit. Odhadem se večera zúčastnilo asi 40 duší různých církví a národností.
Po dobré večeři se zbožné sestry a mírumilovní bratři změnili v soupeřící kuželkáře. Každá nezasáhnutá kuželka byla hořce oplakávána a ty shozené vesele oslavovány.
Do soutěže zasáhl i otec Kamil. Šlo mu to. Špičkové sportovní výkony si vyžádaly čas na regeneraci a doplnění tekutin. Vytvořily se debatní skupiny zaměřené na různé tematické okruhy jako např. globální politika, vaření, děti, hodné manželky a zlí manželé, pečení, pastorace.
Otec Kamil nezapomněl na své povinnosti a připravoval pomůcky na nedělní dětskou homílii. Zapojil i přítomné farníky do kreslení oveček a koz. Vydařený výsledek byl v neděli ráno prezentován farní veřejnosti před oltářem.
Na závěr přišel též administrátor farnosti P. Ing. Mgr. Pavol Poláček. Má toho hodně. Hned musel běžet.
Čas běžel též, ale nebyl promarněný. Tato setkání lidi sblíží a naplní radostí. A Pán Bůh si možná pomyslel: děti, děti…

Fotogalerie snímků je zde. Trojnásobný počet fotografií naleznete na zápůjčním CD na faře.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |