Hlavní menu:


František píše na Velehrad

03.07.2013, autor: František, editor M. Mareš, kategorie: Od našich pastýřů
Probuďme v Česku touhu po vzájemném setkání a otevřenosti

Z článku v KT27 vyjímám:

Celému národu se nabízí, aby prohloubil ono vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. Křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a síly k obnově. Svatí Cyril a Metoděj položili u nás základy literární a právní kultury. Křesťanství uskutečnilo epochální proměnu společnosti. Zhodnoťte svoje křesťanské kořeny, na nichž lze budovat společnost posilující vzájemnou toleranci a solidaritu. Ať Pán žehná všem dobrým úmyslům a snahám o skutečný pokrok.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nečekejme spasení od žádného politického směru ani od diktátora. Konejme pro Boha a společnost tam, kde jsme. Snažme se být spojovacími články mezi různými kulturami a církevními tradicemi, jako se to dařilo soluňským bratrům, protože byli neustále ve spojení s Bohem.

» Přejít na článek František píše na Velehrad na webu www.katyd.cz.

Biblický citát na dnešní den
Nezakolísám. (Ž 16,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |