Hlavní menu:


Jak proběhla Tříkrálová sbírka 2010

18.01.2010, autor: Ivana Kolínová, kategorie: Obecné info

Tříkrálová sbírka 2010 Mladá Boleslav

Ve dnech 6.- 10.ledna proběhla v Mladé Boleslavi již tradiční Tříkrálová sbírka. Slavnostně byla zahájena ve středu 6. ledna ve 14 hodin u pana primátora Nwelatiho. První skupinu koledníků sem přivedl pan arciděkan Szeliga. Všichni koledníci si společně přišli v 16 hodin do kostela sv. Jana Nepomuckého pro požehnání, které jim udělil jáhen Škoda. Potom už děti vyrazily do města. Poprvé jsme zkoušeli navštěvovat s žádostí o koledu konkrétní místa : domácnosti, obchody, firmy. Byli jsme velmi překvapeni vlídným přijetím, jen vyjímečně jsme se setkali s odmítnutím. Ještě ve čtvrtek jsme pokračovali s tímto způsobem koledy.
V pátek a sobotu jsme se vrátili k vyzkoušenému a osvědčenému způsobu koledování v obchodních centrech Interspar, Olympie, Bondy. Tyto dny komplikovalo situaci (nejen nám) vytrvalé sněžení a tak jsme se trochu obávali o výsledek našeho snažení.
Ale vše dobře dopadlo. Výtěžek letošní sbírky je 58 641 Kč. Je sice o necelých tisíc korun nižší než loni, ale nás těší zapojení většího počtu koledníků i dospělých dobrovolníků. Letos nás bylo ke čtyřiceti. Dobrý pocit máme i z propagace Charity a jejího díla v ulicích města.
Výtěžek sbírky připadne letos Domu pokojného stáří v Libošovicích. Chystají se tam za něj pořídit zvedák pro klienty upoutané na lůžko.
Děkujeme všem dárcům a přejeme jim, aby je radost z dobrého skutku provázela celým rokem 2010.
Za Farní charitu Mladá Boleslav

I. Kolínová a M. Vosáhlová


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |