Hlavní menu:


Jak uplatnit svůj hlas?

30.09.2018, autor: M. Mareš, kategorie: Osobní názor
Komunální a senátní volby

Za týden bude rozhodnuto. I křesťané mohou ovlivnit výsledek. Jak?

Především tak, že půjdou volit. Nevolit není hrdinstvím, ale zbabělostí. A co je nejhorší – je to de facto podpora extrémních i populistických stran, protože nevolič de facto volí stejně jako výsledek voleb, tedy část jeho hlasu dostanou i ti, které by zaručeně nevolil.
Senát není zbytečný, jak se nám ti absolutní moci chtiví snaží namluvit. Senát je a má zůstat korekturou přehnané stranickosti Sněmovny. Je tedy důležitou pojistkou, abychom se nevrátili k modelu jediné vládnoucí, a tedy vševědoucí a neomylné, strany. Nechcete-li tedy například, aby v příštích komunálních volbách byl volen pouze starosta/primátor, který potom bude řídit naše město direktivně jako firmu (v čí prospěch asi?), neměli byste volit do senátu zástupce strany, která má vizi, že komunální zastupitelstva jsou zbytečná. Velice doporučuji článek P. Pitharta Proč potřebujeme Senát? v Perspektivách 38.

V komunální volbě lze volit trojím způsobem:
1) Stranu – označíte velkým křížkem. Zvolíte-li ale stranu, která nezíská 5 %, váš hlas propadne stejně, jako kdybyste volit nešli
2) Osoby – malými křížky lze vybrat osobnosti z několika volebních stran. Křížků ale může být maximálně tolik, kolik je zastupitelů, tedy v Ml. Boleslavi 33. Znamená to tedy, že 34 křížků je neplatnou volbou
3) Kombinace – označíte jednu volební stranu a v ostatních volebních stranách křížkujete osobnosti. Například uděláte 7 malých křížků osobnostem ostatních stran - v tom případě velký křížek u vybrané strany znamená totéž, jako 26 malých křížků pro kandidáty 1.-26. této strany.

Máte k dispozici 33 hlasů, je dobré je využít všechny.

Modelové příklady:
a) Znám 3 osoby, ve které mám vysoký stupeň důvěry, ostatním již tolik nedůvěřuji (všechny 3 osoby jsou z jedné volební strany). Použiji způsob 2), udělám pouze 3 malé křížky. Výsledek voleb může být takový, že tyto 3 osoby budou patřit mezi 10 s největším počtem individuálních hlasů v Mladé Boleslavi, do zastupitelstva se ale nedostanou, protože jejich volební strana získala je 4,9 % hlasů. Lepší strategií je v tomto případě volit volební stranu – váha 33 hlasů na podporu mnou preferovaných osob je 11x větší než váha tří individuálních křížků, je tedy mnohem větší šance, že se alespoň někdo z těch mnou preferovaných do zastupitelstva dostane.

b) S většinou osob na kandidátce jedné strany souhlasím, pouze kandidáty na 4. a 6. místě si v zastupitelstvu nepřeji. Nelze tedy použít 1) ani 3), způsobem 2) okřížkuji 31 kandidátů vybrané strany, 2 zbývající křížky mohu potom ještě použít pro křížky důvěryhodných kandidátů jiných stran.

Je dobře, že mezi kandidáty jsou letos opět křesťané. Z boleslavské kandidátky rozhodně vybrat lze, za řadou osob je vidět i dlouhodobá pozitivní práce pro město – ať už jako zastupitelů, nebo členů komisí či organizátorů záslužných aktivit. Tak dobrou volbu!


Biblický citát na dnešní den
Pozor, abyste se nenechali svést. (L 21,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |