Hlavní menu:


Jan Blahoslav a Mladá Boleslav

27.04.2024, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
NZ z r. 1568, Ř 5, 3-15
Přednáška J. Justa 25.4.

Mgr. Jiří Just, Th. D., pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, nám přiblížil život a dílo Jana Blahoslava, včetně detailního popisu jeho působení v Mladé Boleslavi.
Jan Blahoslav, biskup jednoty bratrské, se narodil r. 1523 v Přerově. V přerovské bratrské škole již ve věku jeho dvanácti let bratři rozpoznali jeho nadání být duchovním – tomu odpovídalo i další studium (Prostějov, 1543 rok na humanistickém gymnáziu v Goldbergu (Zlotoryja), 1544 rok na univerzitě ve Vitembergu (P. Melanchthon, M. Luther).
Mladá Boleslav
1548 pomocník biskupa J. Černého
1549 několik měsíců na studiích v Královci, několik měsíců v Basileji
1552 zpět v MB
1553 ordinován na jáhna
1557 zvolen (moravským) biskupem
V Mladé Boleslavi pobýval skoro jistě v budově bývalého minoritského kláštera (1421 zničeno husity, r. 1500 předáno jednotě, dnešní ŠAVŠ). Začal překládat Nový zákon z řečtiny. Redigoval zde také akta (Acta Unitatis Fratrum) jednoty bratrské (dnes je dochovaných 14 svazků/11 000 stran).

Od r. 1558 až do své smrti r. 1571 pobývá v Ivančicích, kde dokončil překlad NZ (první vydání 1564, druhé redigované vydání 1568 (druhá a třetí příloha), které se později, po doplnění výkladových textů, stalo šestým dílem Bible kralické). Redigoval zde také Šamotulský kancionál.

Bible kralická se stala jedním ze zdrojů jezuitského překladu - Svatováclavské bible.

Původní jednota bratrská byla založena r. 1457 v Kunvaldu, k jednotě se hlásilo v Čechách asi procento, na Moravě asi 3 % obyvatelstva. Mladá Boleslav, která byla od svého založení sídlem katolické duchovní správy celého Pojizeří (od Nymburka až k pramenům Jizery), se v 16. století stala sídlem českých biskupů jednoty bratrské (Lukáš Pražský od r. 1500, ... Matouš Konečný do r. 1620). Jan Blahoslav zde pobýval uprostřed tohoto období, kdy Mladá Boleslav byla nazývána bratrským Římem. A často putoval kázat do Prahy, která byla pouhou kazatelskou stanicí boleslavského sboru.
V příloze porovnání části Lukášova evangelia z šestého dílu Bible kralické a pozdějšího vydání Bible kralické.

Ke stažení: Lukáš porovnání, 357 kB; Titulní strana NZ r. 1568, 687 kB; NZ 1568, Ř 5,3-15, 127 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |