Hlavní menu:


Jděme cestou církve sloužící a milující, jež sdílí bolesti i radosti

12.05.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Promluvy
Promluva kardinála Schönborna

Dnes v pražské katedrále zásadním způsobem promluvil vídeňský kardinál Schönborn, český rodák.

Několik významných vět z jeho promluvy k situaci církve v ČR:

Jen nečetní se jasně deklarují jako křesťané. Nová svoboda jen posílila starou komunistickou sekularizaci. Kde je dnes rozmach náboženství?

Právě v této situaci může zkušenost české církve být pomocí pro církev v celé současné silně sekularizované Evropě. Papež Benedikt se velmi působivě zmínil o pozitivní šanci této situace církve v natolik sekularizované zemi, když hovořil o své cestě do České republiky: „Důležité je pro mne především, aby nám na lidech, kteří se považují za agnostiky nebo ateisty, záleželo jako na věřících. Budeme-li mluvit o nové evangelizaci, ti lidé se možná polekají. Nechtějí se považovat za objekt misie a vzdát se svobody myšlení a vůle. Avšak otázka po Bohu zůstává přítomná i u nich… Jako první krok evangelizace se musíme pokoušet udržovat vnímavou bdělost pro toto hledání a snažit se, aby člověk otázku po Bohu jako stěžejní otázku své existence neodsouval stranou. Aby tu otázku přijímal a s ní i touhu,která se v ní skrývá.“ ... „Mám za to, že i dnes musí církev otevřít cosi jako „nádvoří pohanů“, kde se lidé budou moci napojit na Boha, aniž ho znají a než naleznou přístup k tajemství, kterému slouží vnitřní život církve.“
Tato směrodatná slova Svatého otce mi připadají obzvláště výstižná pro dnešní situaci nejen v Česku, nýbrž dalekosáhle i v Evropě. Jsou plna náročnosti, avšak i naděje. Vybízejí nás, abychom široce otevřeli svá srdce, svého ducha, svou lásku a pozornost tolika svým současníkům, „kteří Boha neznají, avšak bez Boha nezůstávají, a jako neznámého by se ho rádi přece jen alespoň dotkli,“ jak papež říká závěrem.
Dnešní jubileum nás podle mého názoru zve, abychom té to výzvě Svatého otce řekli své ano a šli cestou církve sloužící a milující, jež sdílí bolesti i radosti bližních. Kéž nám Pán k tomu dává svého ducha a svou sílu. Amen.

Kolik je u nás jasně deklarovaných křesťanů, kolik agnostiků a ateistů - odpověď naleznete v příloze.

» Přejít na článek Jděme cestou církve sloužící a milující, jež sdílí bolesti i radosti na webu www.cirkev.cz.

Ke stažení: Vira_ateismus-1.pdf, 737 kB


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |